Tháng 2/2015: Thu NSNN ước đạt 59,3 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 2 tháng đầu năm 2015. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 2/2015 ước đạt 59,3 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 151,87 nghìn tỷ đồng - bằng 16,7% dự toán và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thu từ dầu thô giảm hơn 20%

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, trong số các khoản thu ngân sách, chỉ duy nhất số thu từ dầu thô giảm trong 2 tháng đầu năm. Cụ thể, thu từ dầu thô thực hiện tháng 2 ước 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12,5% dự toán, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Bộ Tài chính, sở dĩ thu từ dầu thô giảm là do giá dầu thô thế giới sụt giảm. Giá dầu thô của Việt Nam bình quân trong 2 tháng đầu năm đạt khoảng 57,5 USD/thùng, giảm 42,5 USD/thùng so với dự toán. Bên cạnh đó, do có độ trễ trong thanh toán, nên sản lượng thanh toán mới đạt 2,43 triệu tấn, bằng 16,5% kế hoạch.

Đối với thu nội địa, mặc dù chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, song nhìn chung số thu NSNN đã có bước tăng mạnh mẽ cả về tiến độ thực hiện dự toán và so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, thực hiện tháng 2 ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ bằng 57,1% số thu tháng 1; luỹ kế thu 2 tháng đạt 117,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2014 (riêng thu nội địa trừ đất tăng 22,2%).

Hầu hết các khoản thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh đều đạt khá, trong đó: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 17,4% dự toán, tăng 29,3% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 18,5% dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 20,1% dự toán, tăng 20,1% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 19,6% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 73% mức thực hiện tháng trước, chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 giảm so với tháng trước. Luỹ kế thu 2 tháng đạt 37,9 nghìn tỷ đồng tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2014; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (15,5 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt 22,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12,8% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2014...

Đảm bảo chi ngân sách đúng tiến độ

Trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, các nhiệm vụ chi ngân sách đều được đảm bảo theo đúng tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai.

Riêng chi đầu tư XDCB, do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán nên chỉ có một số dự án quan trọng vẫn tổ chức thi công trong dịp Tết để đảm bảo tiến độ, vì thế số thanh toán đạt thấp (14,5% dự toán), trong đó chủ yếu tập trung cấp ứng vốn cho dự án thuộc kế hoạch năm 2015 và tiếp tục thanh toán cho khối lượng XDCB hoàn thành trong kế hoạch năm 2014 chuyển sang.

Cụ thể, tổng chi NSNN tháng 2 ước 77,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 172,2 nghìn tỷ đồng, bằng 15% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 14,4% dự toán, tăng 17,8% so với cùng kỳ; chi trả nợ và viện trợ đạt 17,4% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước đạt 15,4% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Bội chi NSNN 2 tháng đầu năm ước 20,3 nghìn tỷ đồng, bằng 9% dự toán năm. Tính đến ngày 26/2/2015, đã thực hiện phát hành được 40,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng 14,7% nhiệm vụ huy động vốn trong nước bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2015...

(GB)