Tháng “cô hồn”, số doanh nghiệp thành lập giảm nhẹ

(eFinance Online) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, trong tháng qua, cả nước có 9.282 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 80 nghìn tỷ đồng, giảm 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 2,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.
Tháng “cô hồn”, số doanh nghiệp thành lập giảm nhẹ

Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 6,3%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 112,8 nghìn người, tăng 13,7%. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 0,2%; số vốn đăng ký tăng 28,7%; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 28,9%.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng giảm nhẹ do thời gian này trùng với thời điểm tháng Bảy âm lịch nên người dân có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên, với số vốn đăng ký và vốn bình quân một doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước cho thấy các nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào triển vọng của nền kinh tế.

Trong tháng, cả nước có 2.005 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,1% so với tháng trước; có 5.092 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.531 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 3.561 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 14,2%; có 1.057 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 15,5%.

Như vậy, tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có 73.404 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 567,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% về số doanh nghiệp và tăng 50,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 26%.

 (T.N)