Thành lập Đại học Việt Nhật theo nguồn vốn ODA

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm thành viên mới. Nguồn Internet.Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm thành viên mới. Nguồn Internet.

Đại học Việt Nhật được xây dựng, vận hành về cơ bản bằng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, dự kiến ban đầu sẽ được đặt tại Khu CNC Hòa Lạc. Diện tích của trường và trường đào tạo sau đại học khoảng 100 ha. Sau 10 năm, Đại học Việt Nhật dự kiến đào tạo được 6.000 sinh viên, trong đó sinh viên cao học khoảng 2.400 người với các ngành đào tạo gồm: khoa học và kỹ thuật, y tế; nông nghiệp, tiếng Nhật, Luật và kinh tế, quản trị kinh doanh.

Định hướng của đại học Việt Nhật là gáo dục đào tạo chất lượng cao như các trường đại học hàng đầu tại Nhật. Đây sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt cho sự phát triển của Việt Nam và thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia; Nội dung đào tạo gắn với thực tiễn dựa trên nền tảng công nghệ và kinh nghiệm của Nhật Bản; Trường sẽ giảng dạy và đào tạo sẽ bằng tiếng Nhật và có kết hợp với các nội dung bằng tiếng Anh.
 
Việc thành lập Trường Việt Nhật xuất phát từ ý tưởng của ông Takebe Tsutomo, cố vấn đặc biệt của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt. Trường Việt Nhật ra đời sẽ là nơi hội tụ sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia và dựa trên sự hợp tác vốn có giữa các trường đại học của hai nước.
 
(Thanh Huyền)