Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Tổ trưởng.

Bộ trưởng  Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Tổ trưởng Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Nguồn: Internet.Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Tổ trưởng Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Nguồn: Internet.

Tổ phó là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Vũ Tiến Lộc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cùng các thành viên khác là lãnh đạo cấp vụ của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và một số chuyên gia độc lập do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định.

Theo quyết định, tổ công tác có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện đầy đủ và nhất quán Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Cụ thể, Tổ công tác giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, điều phối, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc phối hợp, triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết vướng mắc trong quá trình thi hành hai Luật; giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ 1/7 và 20/7/2015.  Đây được đánh giá là hai văn bản quan trọng của Việt Nam, với mục tiêu cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh. Việc tổ công tác được thành lập nhằm mục tiêu triển khai, thực thi luật có hiệu quả nhất.

(TN)