Thanh tra Ngân hàng Vietcombank

(eFinance Online) - Ngày 13/4, thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã tổ chức công bố Quyết định 635/QĐ-TTCP thanh tra tại Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). 
Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Vietcombank. Nguồn: Internet.Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Vietcombank. Nguồn: Internet.

Theo quyết định trên, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Vietcombank, gồm các nội dung là hoạt động tín dụng; hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư mua sắm; thời kỳ thanh tra trong năm 2014, 2015.

Thời gian thanh tra là 60 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

Trước đó, ngày 10/11/2015, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 3348/KH-TTCP về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016. Theo đó, trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành 9 cuộc thanh tra lớn như: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tập đoàn Dệt may và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Trách nhiệm quản lý Nhà nước và thực hiện quản lý các dự án đê điều tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản được Nhà nước giao giai đoạn 2011 - 2015 tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam...

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đưa ra 3 cuộc thanh tra nằm trong năm 2015 nhưng chưa thực hiện và chuyển sang năm 2016, gồm: Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống buôn lậu, thực hiện pháp luật về thuế đối với hành hóa xuất nhập khẩu và công tác đầu tư, mua sắm tài sản tại Tổng cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc; Thanh tra việc thực hiện đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trúc giai đoạn 2011 - 2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số trường đại học.

Ngoài ra, cũng có 5 cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch dự phòng sẽ triển khai, gồm: Thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại Bộ Xây dựng; Trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013 - 2015 tại Đại học Quốc gia TP. HCM; Việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Việc chấp hành pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý sử dụng đất đất và đầu tư xây dựng, mua bán tài sản công tại tỉnh Quảng Trị.

Như vậy, hoạt động thanh tra tại Vietcombank cũng như các đơn vị khác là nằm trong kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, không có gì bất thường.

(T.Ngà)

Năm 2016, Thanh tra Chính phủ thanh tra Vietcombank, VDB

Năm 2016, Thanh tra Chính phủ dự kiến sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội, TP. HCM.

Ngân hàng VDB nằm trong danh sách thanh tra dự phòng của Thanh tra Chính phủ năm 2016. Nguồn: Internet.Ngân hàng VDB nằm trong danh sách thanh tra dự phòng của Thanh tra Chính phủ năm 2016. Nguồn: Internet.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh vừa ký ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Thanh tra Chính phủ. 

Theo đó, trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành 9 cuộc thanh tra lớn như sau: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tập đoàn Dệt may và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Trách nhiệm quản lý Nhà nước và thực hiện quản lý các dự án đê điều tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản được Nhà nước giao giai đoạn 2011 - 2015 tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam...

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đưa ra 3 cuộc thanh tra nằm trong năm 2015 nhưng chưa thực hiện và chuyển sang năm 2016, gồm: Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống buôn lậu, thực hiện pháp luật về thuế đối với hành hóa xuất nhập khẩu và công tác đầu tư, mua sắm tài sản tại Tổng cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc; Thanh tra việc thực hiện đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trúc giai đoạn 2011 - 2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số trường đại học.

Ngoài ra, cũng có 5 cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch dự phòng sẽ triển khai, gồm: Thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại Bộ Xây dựng; Trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013 - 2015 tại Đại học Quốc gia TP. HCM; Việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Việc chấp hành pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý sử dụng đất đất và đầu tư xây dựng, mua bán tài sản công tại tỉnh Quảng Trị.

Năm 2016, Thanh tra Chính phủ thanh tra Vietcombank, VDB

Năm 2016, Thanh tra Chính phủ dự kiến sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội, TP. HCM.

Ngân hàng VDB nằm trong danh sách thanh tra dự phòng của Thanh tra Chính phủ năm 2016. Nguồn: Internet.Ngân hàng VDB nằm trong danh sách thanh tra dự phòng của Thanh tra Chính phủ năm 2016. Nguồn: Internet.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh vừa ký ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Thanh tra Chính phủ. 

Theo đó, trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành 9 cuộc thanh tra lớn như sau: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tập đoàn Dệt may và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Trách nhiệm quản lý Nhà nước và thực hiện quản lý các dự án đê điều tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản được Nhà nước giao giai đoạn 2011 - 2015 tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam...

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đưa ra 3 cuộc thanh tra nằm trong năm 2015 nhưng chưa thực hiện và chuyển sang năm 2016, gồm: Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống buôn lậu, thực hiện pháp luật về thuế đối với hành hóa xuất nhập khẩu và công tác đầu tư, mua sắm tài sản tại Tổng cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc; Thanh tra việc thực hiện đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trúc giai đoạn 2011 - 2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số trường đại học.

Ngoài ra, cũng có 5 cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch dự phòng sẽ triển khai, gồm: Thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại Bộ Xây dựng; Trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013 - 2015 tại Đại học Quốc gia TP. HCM; Việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Việc chấp hành pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý sử dụng đất đất và đầu tư xây dựng, mua bán tài sản công tại tỉnh Quảng Trị.