Thanh tra tài chính đã góp phần xử lý các sai phạm

Trong thời gian vừa qua, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đã được chú trọng tăng cường, vừa thực hiện thanh tra toàn diện vừa thanh tra theo các chuyên đề, nhằm mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra tài chính năm 2014. Ảnh: Linh Mai.Toàn cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra tài chính năm 2014. Ảnh: Linh Mai.

Nội dung mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra đều gắn với việc thực hiện những quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Hoạt động thanh tra tài chính đã góp phần xử lý các sai phạm; qua công tác thanh tra đã kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách; kiến nghị đối với các đơn vị được thanh tra kiểm điểm, xử lý trách  nhiệm, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính và  hạch toán kế toán, các kiến nghị được các đơn vị được thanh tra, cơ quan liên quan tiếp thu thực hiện.  

Có thể nói, năm 2014 kinh tế trong nước cơ bản ổn định, các số liệu kinh tế vĩ mô về thu chi ngân sách, chỉ số giá tiêu dùng, kim ngạch xuất nhập khẩu,... cho thấy bức tranh kinh tế đang có những cải thiện đáng kể so với năm 2013, thể hiện trên các mặt sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 10 tháng đầu năm 2014 đạt 719.490 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013. Ước tổng thu NSNN năm 2014 đạt: 846.400 tỷ đồng, vượt 8,1% dự toán năm. Tổng chi NSNN 10 tháng đầu năm ước đạt 853.645 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013. Ước chi NSNN năm 2014 đạt 1.070.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 123,07 tỷ USD, tăng 13,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 121,21 tỷ USD, tăng 11,2%. Như vậy, trong 10 tháng năm 2014 cả nước dự kiến xuất siêu gần 1,86 tỷ USD.

Đồng thời, Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp và thị trường tài chính. Trong 10 tháng đầu năm, đã sắp xếp được 96 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 75 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được cổ phần hóa hầu hết có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực.

Đặc biệt, Bộ Tài chính rất quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đặc biệt trong lĩnh vực Thuế và Hải quan. Nhờ đó, số giờ người dân, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu...dự kiến giảm được 290 giờ (giảm trên 50% so với hiện nay).

Mặc dù, tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 đã ổn định, khả quan hơn năm 2013, nhưng theo dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp và khó khăn. Trong điều kiện kinh tế phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đối tượng thanh tra ngày càng tinh vi hơn trong việc che đậy các sai phạm của mình đòi hỏi cán bộ thanh tra ngày càng phải am hiểu chính sách chế độ, không ngừng học hỏi, rèn luyện, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ mới có thể phát hiện ra các sai phạm.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành 12 quy trình thanh tra tài chính trên các lĩnh vực, đồng thời đang hoàn thiện để ban hành sổ tay nghiệp vụ thanh tra về 08 chuyên đề.

Hôm nay (27/11/2014), tại Hải Phòng, Thanh tra Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra tài chính năm 2014. Tại hội nghị các báo cáo viên của Thanh tra Bộ đã chia sẻ các kỹ năng phát hiện sai phạm qua thanh tra các lĩnh vực; đồng thời tổng hợp các phản hồi, góp ý của các đơn vị địa phương để hoàn thiện, ban hành sổ tay nghiệp vụ. Đây là tài liệu hữu ích, đúc kết nhiều kinh nghiệm của cán bộ thanh tra.

(Linh Mai)