Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 1716/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Trần Hồng Hà.

Ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng là thành viên ban Chỉ đạo thay ông Cao Lại Quang.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Nguyễn Thành Hưng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (6/10/2015).

(T.H)