Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 256/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, kể từ 18/2, ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Trần Anh Tuấn.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(PV)