Thêm chế độ bồi dưỡng cho Thanh tra chuyên ngành

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 12/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng công chức thanh tra chuyên ngành.

Ảnh minh họa - nguồn internetẢnh minh họa - nguồn internet

Cụ thể, từ ngày 01/4/2014, công chức thanh tra chuyên ngành sẽ được hưởng thêm chế độ với mức bồi dưỡng  80.000 đồng/ngày.

Chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quyết định thanh tra hoặc quyết định phân công công chức tiến hành thanh tra độc lập của người có thẩm quyền.

(T.H)