Thí điểm cổ phần hóa Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập và Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải căn cứ quy định hiện hành để xây dựng phương án thí điểm cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định từ 1 đến 2 Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam; từ 1 đến 2 đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực đào tạo.

Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương để xem xét, quyết định tiếp tục cổ phần hóa các bệnh viện khác.

(PV)