Thu 8,9 nghìn tỷ đồng vào NSNN qua công tác thanh tra, kiểm tra

(eFinance Online) - Tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra Quý III và 9 tháng đầu năm 2017, ông Trần Huy Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trong quý 3/2017, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 35.355 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế và 4.184 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính gần 5,8 nghìn tỷ đồng.
Thu 8,9 nghìn tỷ đồng vào NSNN qua công tác thanh tra, kiểm tra

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 10.022 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính 13.608.274 triệu đồng (trong đó: Phát hiện và kiến nghị thu hồi 12.470.624 triệu đồng, kiến nghị khác 1.137.650 triệu đồng), xử phạt vi phạm hành chính 2.225.548 triệu đồng); số tiền đã thu nộp NSNN 8.928.553 triệu đồng.

Qua thanh tra, đã kiến nghị yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án... Kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Đặc biệt, trong lĩnh vực thuế, ngành Thuế đã yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thanh tra kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá; tích cực triển khai các ứng dụng kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để nhận diện và tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao; thanh tra các doanh nghiệp có khả năng có số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; đồng thời tăng cường phối kết hợp với các cơ quan chức năng trong chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu NSNN.

Kết quả thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Quý III/2017, Cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 31.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.396.167 triệu đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 4.369.591 triệu đồng; xử phạt là 1.026.576 triệu đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 3.399.289 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.597.184 triệu đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 9.616.640 triệu đồng; xử phạt là 1.980.544 triệu đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 6.553.358 triệu đồng.

Ngoài ra, công tác kiểm tra nội bộ cũng được Tổng cục Thuế chú trọng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 1.405 cuộc kiểm tra (bao gồm 1.224 cuộc theo kế hoạch và 181 cuộc đột xuất) tại 1.498 đơn vị. Qua công tác kiểm tra nội bộ, các sai phạm được phát hiện đều được kiến nghị, xử lý kịp thời. Qua đó rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp khắc phục, tăng cường công tác quản lý thuế trong toàn hệ thống để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Ông Trần Huy Trường - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, hiện nay công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã được nâng cao đáng kể. Các cuộc thanh tra đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Thanh tra. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu ngân sách NN đảm bảo việc truy thu đúng, thu đủ theo pháp luật. Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và sát với định hướng, yêu cầu quản lý của ngành.

(T.H)