Thu hút vốn đầu tư xã hội vào Tây Nguyên tăng nhanh

Trong những năm qua, thu hút vốn đầu tư xã hội toàn vùng Tây Nguyên tăng nhanh, hệ thống kết cấu hạ tầng: giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục... của vùng đã có bước phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống của nhân dân.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Dồn nguồn lực cho Tây Nguyên

Tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020 đã được phê duyệt năm 2012, Chính phủ đã nêu rõ quan điểm: Khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng Tây Nguyên; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là trong Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong Vùng với cả nước nhằm huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững. Chính phủ cũng đặt ra yêu cầu cần đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu nhằm xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với từng bước thực hiện đô thị hóa và hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng trên địa bàn.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ dành cho Tây Nguyên được tập trung vào các lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, công nghiệp, y tế và giáo dục. Cụ thể, tổng số vốn đã bố trí và huy động cho các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2011-2015 khoảng 30.011 tỷ đồng, gồm vốn trái phiếu Chính phủ 8.584 tỷ đồng, vốn ngân sách 1.250 tỷ đồng, vốn huy động theo hình thức Hợp đồng BT 11.623 tỷ đồng và vốn huy động theo hình thức Hợp đồng BOT 8.394 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đã huy động vượt so với kế hoạch cả giai đoạn 2011-2015 là 9.011 tỷ đồng, đạt 142,9% (30.011 tỷ đồng/21.000 tỷ đồng).

Trong số các nguồn lực được huy động cho phát triển, nguồn vốn ODA trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và xoá đói giảm nghèo của Việt Nam nói chung và các vùng nghèo và có nhiều khó khăn, trong đó có vùng Tây Nguyên. Tổng vốn ODA đã được ký kết trong 4 năm 2011-2014 của các tỉnh vùng Tây Nguyên là 409,9 triệu USD. Nhìn chung, nguồn vốn ODA vùng Tây Nguyên tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA theo chính sách của Chính phủ như: nông nghiệp và phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo, giao thông vận tải, lâm nghiệp và trồng rừng, giáo dục và đào tạo, y tế, cấp nước sạch sinh hoạt... Trong khi đó, so với các vùng khác trong cả nước, điều kiện kinh tế - xã hội của Tây Nguyên có nhiều khó khăn thu hút FDI. 

Đại diện cho ngành Ngân hàng đã đồng hành cùng Tây Nguyên suốt thời gian qua, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Nguyên lần thứ 3-2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết: Điểm qua chặng đường phát triển các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian qua, có thể nhận thấy sự tiếp bước và đồng hành của ngành Ngân hàng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng đã trải rộng khắp địa bàn Tây Nguyên, đặc biệt Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các Quỹ tín dụng nhân dân đã có các điểm giao dịch đến tận huyện, xã, vùng sâu, vùng xa trong khu vực nhằm mang tiện ích ngân hàng đến tận tay người dân ở làng xã, thôn, bản. Ngành Ngân hàng đã triển khai đồng bộ, có hiệu qủa nhiều cơ chế, chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy tín dụng trên địa bàn như chương trình cho vay tái canh cây cà phê, cho vay theo chuỗi giá trị, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp... Số liệu thống kê cho thấy trong 3 năm gần đây dù tăng trưởng huy động của khu vực lên đến 16%/năm, nhưng nguồn vốn huy động tại chỗ chỉ mới đáp ứng được khoảng 57% nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế trên địa bàn. Dư nợ cho vay của các TCTD tại các tỉnh Tây Nguyên đến cuối Quý I/2015 đã đạt trên 152.000 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với cuối năm 2012. Những số liệu trên thể hiện những nỗ lực không ngừng của ngành Ngân hàng trong việc đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn cho phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên.

Nâng khả năng cạnh tranh

Để góp phần xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế có sức cạnh tranh cao, theo các đại biểu, cần thiết phải nỗ lực trong việc tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng việc ưu tiên tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nói chung, hạ tầng giao thông nói riêng cho khu vực nhằm giảm chi phí một cách thấp nhất cho nhà đầu tư trong hoạt động lưu thông, xây dựng và vận hành dự án đầu tư, từ đó tăng tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật và tay nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời ban hành chính sách nhằm thu hút nhân tài từ các địa phương khác trên cả nước.

Thêm nữa, cần thực hiện xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư tại chỗ, có những chính sách ưu đãi phù hợp, xác lập nhà đầu tư tiềm năng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Mặt khác, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với các nhà đầu tư trong và ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh của vùng Tây Nguyên, đặc biệt là các cây công nghiệp truyền thống của vùng như cà phê, cao su,…Xen kẽ vào đó là xây dựng và hoàn thiện liên kết vùng trong hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào vùng Tây Nguyên.

Để làm được điều này không thể thiếu vai trò của ngành ngân hàng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Theo đó, các ngân hàng cần ưu tiên thực hiện các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực thế mạnh của khu vực Tây Nguyên, theo đó tạo ra sự lan tỏa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng. Triển khai mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh cho vay và cung ứng dịch vụ ngân hàng đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Cùng với các địa phương thuộc vùng và các Bộ, Ngành, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông tạo sự gắn kết giữa vùng Tây Nguyên và các khu vực khác.

Trước yêu cầu này, đại diện ngành Ngân hàng - Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã khẳng định: Lễ trao Quyết định chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp và Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa ngành Ngân hàng với các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn 5 tỉnh vùng Tây Nguyên lần này là  những minh chứng cụ thể về tiềm năng, thế mạnh của khu vực Tây Nguyên. Trong thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, phát huy có hiệu quả các lĩnh vực thế mạnh của các địa phương trong khu vực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội Tây Nguyên.

(T.Hương)