Thu ngân sách của Bộ Tài chính tăng 9,9%

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 10 ước đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu NSNN 10 tháng ước đạt 1.253,16 nghìn tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán, tăng 9,9% so cùng kỳ năm 2018.  
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Trong đó, thu nội địa tháng 10/2019 ước đạt 131 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 57,7 nghìn tỷ đồng so với tháng 9. Lũy kế 10 tháng năm 2019 ước đạt 1.016,7 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết tháng 10/2019, có 7 khoản thu và nhóm khoản thu đạt khá so dự toán và cao hơn mức thu bình quân chung (86,6% dự toán), như: thu về nhà, đất (117% dự toán), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (98,5% dự toán), thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước (139,4% dự toán)...

Ước tính cả nước có 55/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 82%) và 56 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán trong tháng khoảng 950 nghìn tấn, giá dầu thanh toán khoảng 66,5 USD/thùng, tăng 1,5 USD/thùng so giá dự toán. Lũy kế 10 tháng năm 2019 ước đạt 48,1 nghìn tỷ đồng, bằng 107,9% dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, tổng số thu trong tháng 10 ước đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng so với thực hiện thu tháng 9; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (11,2 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 16,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2019 ước đạt gần 184,7 nghìn tỷ đồng, bằng 97,6% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 289,95 nghìn tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán, tăng 13,6% so cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 105,26 nghìn tỷ đồng, bằng 94,6% dự toán.

Tính đến hết tháng 10 năm 2019, cơ quan hải quan đã thực hiện khoảng 2.809 cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào NSNN khoảng 1.555 tỷ đồng; thu hồi và xử lý khoảng 680 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu nợ đọng.

Tổng chi NSNN tháng 10/2019 ước đạt 118,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng đạt 1.148,45 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 213,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán, giảm 4,8%; chi trả nợ lãi đạt 91,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6% dự toán, tăng 2,5%; chi thường xuyên đạt 816,9 nghìn tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết ngày 31/10/2019, hệ thống kho bạc nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 738.619 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 70,8% dự toán) và 218.896 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,2% kế hoạch vốn). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã phát hiện 14.255 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 55,6 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 68 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển.

Bộ Tài chính cho biết cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, do Bộ đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Trong tháng 10/2019, Bộ Tài chính tích đã hướng dẫn bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý tài sản công; thu tiền sử dụng khu vực biển; thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT; thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp;...

Đến hết tháng 10/2019, có 09 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 780 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 670 tỷ đồng; có 13/62 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thoái vốn với giá trị 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng.

Trong tháng 10, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá theo chương trình đã đề ra, trong đó: Đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản, trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự; tổ chức xin ý kiến các bộ, cơ quan TW, địa phương về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Đối với mặt hàng xăng dầu, trong 10 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương thực hiện 20 lần điều chỉnh giá xăng dầu, trong đó có 09 lần điều chỉnh giảm, 07 lần điều chỉnh tăng và 04 lần sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, qua đó, góp phần giữ ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ trong nước.

Tính đến cuối tháng 10/2019, chỉ số VN-Index đạt 996,48 điểm, tăng 11,6% so với cuối năm 2018; quy mô vốn hóa thị trường đạt 81,8% GDP, tăng 14,3% so với cuối năm 2018.

Đối với thị trường bảo hiểm, tổng giá trị tài sản bảo hiểm 10 tháng đầu năm ước đạt 447 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2018; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 378 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2018; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 94,3 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2%; tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 126,8 nghìn tỷ đồng, tăng 18%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 32,3 nghìn tỷ đồng.

Trong 10 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ (4 hiệp định với ADB, 1 hiệp định với OFID), tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.

Trong tháng 10 (tính đến 20/10/2019), giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 175 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2019, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.654 triệu USD, tương đương khoảng 38.283 tỷ đồng (trong đó cấp phát khoảng 1.152 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 502 triệu USD), chiếm khoảng 35,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 10/2019 khoảng 6.926 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.592 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 2.333 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ khoảng 246.496 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 202.862 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 43.634 tỷ đồng (trong đó nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 25.228 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 18.406 tỷ đồng).

Tính đến 30/10/2019, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất 105,7 nghìn tấn gạo. Đối với công tác xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định xuất bổ sung 159,2 tấn gạo cho học kỳ I năm học 2019-2020. Đồng thời đôn đốc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020. Tính đến ngày 30/10/2019, Bộ Tài chính đã xuất được 28,4 nghìn tấn gạo.

Trong 10 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 71.799 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 376.183 hồ sơ khai tại trụ sở cơ quan; số tiền đã thu nộp NSNN hơn 10.307 tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn lậu đối với các mặt hàng: Rượu, ma túy, tiền chất và các chất gây nghiện, khoáng sản, kim loại quý, thuốc lá... Kết quả lũy kế từ ngày 16/12/2018 đến 15/10/2019, các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ trì, phối hợp, bắt giữ tổng 14.675 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 2.350 tỷ đồng; thu NSNN đạt hơn 255 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/10/2019, Bộ Tài chính đã ban hành 17 Quyết định công bố 108 thủ tục hành chính (trong đó bãi bỏ 49 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 22 thủ tục hành chính và ban hành mới 37 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng và bảo hiểm). Tính đến ngày 30/10/2019, Bộ phận Một cửa của cơ quan Bộ Tài chính đã thực hiện tiếp nhận 553 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán – kiểm toán, tin học, tài chính ngân hàng và giá). Tính đến ngày 30/10/2019 đã trả 318 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng hạn.

PV