Thu ngân sách đã đạt 100,9% dự toán

Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và còn 1 tháng nữa mới kết thúc năm tài chính 2014 nhưng Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy,  tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện 11 tháng đạt 789,6 nghìn tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán.

Thu ngân sách đã đạt 100,9% dự toán

Thu ngân sách cán đích

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng đạt 789,6 nghìn tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán; bằng 93,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội. Trong đó, thu nội địa tháng 11 ước đạt 42,49 nghìn tỷ đồng; tăng 4,3% so với tháng 10. Luỹ kế thu 11 tháng đạt 534,3 nghìn tỷ đồng, bằng 99,1% dự toán, bằng 93,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội (trong đó đã thu vào NSNN khoảng 43,35 nghìn tỷ đồng tiền cổ tức và lợi nhuận còn lại của các DNNN số quyết toán năm 2013 và phát sinh 3 quý đầu năm 2014).

Có 10/14 khoản thu hoàn thành dự toán cả năm, các khoản còn lại cũng đạt tiến độ khá cao từ 88% trở lên; có 33 địa phương thu đạt và vượt dự toán thu; các địa phương còn lại có 19 địa phương thu đạt trên 92% dự toán, 11 địa phương thu thấp hơn chủ yếu do ảnh hưởng của việc giảm thu thuế giá trị gia tăng từ các mặt hàng nông, lâm, thuỷ hải sản.

Thu từ dầu thô trong tháng 11 ước đạt 7,3 nghìn tỷ đồng, giảm gần 1 nghìn tỷ đồng so với tháng 10. Luỹ kế thu 11 tháng đạt 96,45 nghìn tỷ đồng, bằng 113,2% dự toán, bằng 90,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: tháng 11 ước đạt 12 nghìn tỷ đồng (tổng số thu đạt 19 nghìn tỷ đồng, hoàn thuế Giá trị gia tăng theo chế độ 7 nghìn tỷ đồng). Luỹ kế thu 11 tháng ước đạt 154,57 nghìn tỷ đồng bằng 100,4% dự toán (tổng số thu đạt 228,57 nghìn tỷ đồng; hoàn thuế Giá trị gia tăng theo chế độ 74 nghìn tỷ đồng).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, kết quả thu NSNN trong tháng 11/2014 và 11 tháng là tích cực, cơ bản sát với đánh giá thu cả năm đã báo cáo Quốc hội. Các cơ quan Thuế, Hải quan đã tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý thu NSNN, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chống chuyển giá; chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan và tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ thuế.

Chi ngân sách theo đúng tinh thần chặt chẽ, tiết kiệm 

Tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 78,4 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước đạt 933,57 nghìn tỷ đồng, đạt 92,7% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó chi đầu tư phát triển tháng 11 ước đạt xấp xỉ 14 nghìn tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 152,6 nghìn tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Chi trả nợ và viện trợ tháng 11 ước đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 118,38 nghìn tỷ đồng, bằng 98,7% dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước đạt 60,95 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 662,59 nghìn tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Bộ Tài chính cho biết, việc điều hành chi NSNN đúng tinh thần chặt chẽ, tiết kiệm theo Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN những tháng cuối năm 2014.

Bội chi NSNN tháng 11 ước khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng 143,97 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.
 
(T.H)