Thu ngân sách năm 2014 dự kiến vượt 9% so với dự toán

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2014 được tổ chức tại trụ sở Bộ Tài chính ngày hôm nay 9/10.

Toàn cảnh buổi họp báo.Toàn cảnh buổi họp báo.

Thông tin rõ hơn về tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2014, Thứ trưởng cho biết, hiện tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 9 ước đạt 57,26 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 9 tháng đạt 636 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thu nội địa tháng 9 ước đạt 35,4 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng đạt 427,89 nghìn tỷ đồng, bằng 79,4% dự toán, tăng 20,1% so với  cùng kỳ năm 2013. Thu từ dầu thô thực hiện tháng 9 ước đạt 8,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 9 tháng đạt 79,78 nghìn tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2013. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9 ước đạt 12,96 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng đạt 125,1 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013

So với tiến độ, công tác thu NSNN hiện kết quả đạt khá. Có được kết quả trên là nhờ tổng quan nền kinh tế trong thời gian gần đây đã có nhiều khởi sắc. Song song với đó, cơ quan Thuế, Hải quan đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu NSNN; tổ chức theo dõi, bám sát tình hình, nắm chắc đối tượng, địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, ngành hàng có rủi ro cao về thuế. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính vì thế, khả năng cao ngành Tài chính sẽ hoàn thành mục tiêu thu NSNN, thậm chí có thể vượt được khoảng 9% so với dự toán năm 2014.

Tuy nhiên, bà Vũ Thị Mai nhấn mạnh, nếu vượt thu 9% thì con số này sẽ dành bù đắp cho một số nội dung gồm: Cân đối bù giảm thu  NSNN tại địa phương do một số chính sách điều chỉnh; Bổ sung kinh phí một số khoản an sinh xã hội nhưng do đầu năm chưa bố trí được hoặc nhu cầu cao cần bố trí thêm như tiền điện cho hộ nghèo, kinh phí hỗ trợ quản lý đất, hỗ trợ người nghèo xây nhà ở, phòng tránh bão lũ...; Một phần dành tăng chi trả nợ...

"Phần vượt thu này chưa khẳng định có thể trang trải hết những nội dung trên, tuy nhiên nó cũng góp phần giúp cân đối ngân sách tốt hơn." - Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định.  

(T.H)