Thu ngân sách năm 2015 ước vượt dự toán 16.400 tỷ đồng

Chiều 20/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày trước Quốc hội báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Ảnh: quochoi.vn Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2015, thu nội địa ước vượt dự toán 48.400 tỷ đồng (tăng 7,6% so dự toán và tăng 17,7% so với thực hiện 2014). Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu dự ước đạt 100% dự toán và hoàn đủ số thuế GTGT trong năm 2015 so với dự toán.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội (Ủy ban TCNS) cho rằng, đây là những mức dự toán khá tích cực, tốc độ tăng thu nội địa theo dự ước của Chính phủ tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và những yếu tố giảm thu do điều chỉnh chính sách.

Báo cáo thẩm tra đánh giá, công tác quản lý và thu thuế, thủ tục hành chính năm 2015 đã được đổi mới, cải cách toàn diện và đồng bộ hơn, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đã được thực hiện tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ đọng thuế vẫn còn cao, tình trạng trốn thuế vẫn diễn ra phức tạp. Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Phùng Quốc Hiển nhận định, nếu có các giải pháp tích cực, quyết liệt hơn thì kết quả thu NSNN năm 2015 có thể sẽ cao hơn dự kiến.

Mặc dù tổng thu NSNN năm 2015 ước vượt dự toán 16.400 tỷ đồng, nhưng Ủy ban TCNS chỉ ra rằng, tăng thu chủ yếu từ ngân sách địa phương (khoảng 47.700 tỷ đồng), còn ngân sách trung ương hụt thu 31.300 tỷ đồng, điều này dẫn đến khó khăn trong cân đối NSNN. Do vậy, Ủy ban đề nghị Chính phủ cần tính toán các giải pháp để bù hụt thu, đảm bảo cân đối NSNN.

Để đáp ứng nhu cầu chi NSNN, trước tình hình công tác phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) dài hạn gặp khó khăn, Chính phủ kiến nghị cho phép phát hành đa dạng hóa các kỳ hạn TPCP để bù đắp bội chi.

Ủy ban TCNS cho rằng, xuất phát từ yêu cầu đảm bảo an toàn về nợ công, an ninh tài chính quốc gia và tình hình phát hành TPCP trong nước gặp rất nhiều khó khăn, Ủy ban cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ, nhưng đề nghị việc phát hành TPCP ra thị trường vốn quốc tế phải bảo đảm chi phí vay vốn nước ngoài bằng hoặc thấp hơn chi phí vay vốn trong nước để cơ cấu lại nợ Chính phủ.

Ủy ban TCNS cũng đề nghị Chính phủ cân nhắc sửa đổi có giới hạn việc phát hành TPCP trong nước, chỉ cho phép phát hành TPCP từ 3 năm trở lên và khối lượng không quá 30% tổng khối lượng TPCP phát hành, thực hiện trong năm 2015 và 2016.

Về kế hoạch cân đối NSNN năm 2016, Chính phủ dự kiến bội chi NSNN năm 2016 ở mức 4,95% GDP (254.000 tỷ đồng, tăng 28.000 tỷ đồng so với năm 2015), nợ công đến 31-12-2016 ước khoảng 63,2% GDP.

Ủy ban TCNS cho rằng, tình hình nợ công đã tiến dần đến giới hạn cho phép (65% GDP), áp lực trả nợ tăng, khả năng cân đối ngân sách để trả nợ ngày một khó khăn, cùng với việc phát hành TPCP có xu thế giảm... đòi hỏi Chính phủ cần có những giải pháp xử lý tích cực và cương quyết hơn.

Theo Ủy ban TCNS, trong dài hạn, cần cơ cấu lại nguồn thu, đảm bảo huy động vào NSNN từ GDP trên 20%, chi NSNN đảm bảo tiết kiệm, các khoản chi phải được dự toán đồng thời kiên định điều hành lộ trình giảm bội chi NSNN và nợ công trong giai đoạn 2016-2020 theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Cũng trong chiều 20/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế.

(Theo Báo Hải quan)