Thu ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 69,49 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8 ước đạt 69,49 nghìn tỷ đồng, bằng 70,6% so với tháng 7. Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 649,46 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015. 
Chi cục Hải quan khu vực 1 - Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: Kim HoaChi cục Hải quan khu vực 1 - Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: Kim Hoa

Trong đó, thu nội địa ước đạt 53,9 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 28,7 nghìn tỷ đồng (-34,8%) so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 523,1 nghìn tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán năm, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2015. Số thu tháng 8 giảm so với tháng 7 chủ yếu do các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2016, các doanh nghiệp đã kê khai, nộp NSNN trong tháng 7 theo quy định, sang tháng 8 số thu phát sinh thấp.

Thu từ dầu thô ước đạt 3,75 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 360 tỷ đồng (+10,6%) so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán năm, giảm 43,2% so cùng kỳ năm 2015.

Bộ Tài chính cho biết, giá dầu thô trên thị trường thế giới tháng 8 đã phục hồi tăng mạnh so với tháng trước. Tuy nhiên vẫn còn nhiều rủi ro, trước áp lực dư thừa nguồn cung lớn do Mỹ tăng sản lượng khai thác và nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc giảm. Giá dầu thanh toán bình quân trong kỳ khoảng 46 USD/thùng, giảm 14 USD/thùng so với giá dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, tổng số thu ước đạt 21,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1,16 nghìn tỷ đồng (-5,1%) so với tháng trước. Lũy kế thu 8 tháng, tổng số thu ước đạt 173 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho NSNN giảm. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 9,8 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách đạt 11,7 nghìn tỷ đồng. Theo đó, sau khi hoàn thuế, lũy kế số thu 8 tháng từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 96,5 nghìn tỷ đồng.

Về chi NSNN, tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng; Luỹ kế chi 8 tháng đạt 770,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,5% dự toán năm, tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2015, trong đó:

Chi đầu tư phát triển, ước thực hiện 8 tháng đạt 120,85 nghìn tỷ đồng, bằng 47,4% dự toán năm, tăng 9,6% cùng kỳ năm 2015;

Chi trả nợ và viện trợ, ước thực hiện chi 8 tháng đạt 104,2 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán năm, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, ước thực hiện chi 8 tháng đạt 540,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2015.

Bội chi NSNN ước 8 tháng 121,27 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 47,7% dự toán năm.

Về tình hình huy động vốn cho ngân sách nhà nước, tính đến hết ngày 31/08/2016, KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 239.284,5 tỷ đồng đạt 95,7% kế hoạch năm. Trong tháng 08/2016, KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 32.406,2 tỷ đồng vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.

Bộ Tài chính cũng cho biết, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tính đến ngày 19/8/2016, hệ thống khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử đã được triển khai trên toàn quốc; với trên 550 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 552 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,6%, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận đến nay là trên 33,4 triệu hồ sơ. Đối với dịch vụ nộp thuế điện tử, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là gần 530 nghìn doanh nghiệp trên 552 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 95,7%.

Trong lĩnh vực Hải quan, việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa Quốc gia và một cửa ASEAN tiếp tục được thực hiện, theo đó, đã kết nối chính thức với 10/14 Bộ. Ngoài thủ tục thông quan hàng hóa, 33 thủ tục hành chính của 10 Bộ còn lại đã được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa Quốc gia. Về cơ chế một cửa ASEAN, đã thành lập 9 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại 07 địa phương.

Kho bạc Nhà nước cũng tổ chức triển khai thí điểm thực hiện thủ tục giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 2704/QĐ-BTC ngày 17/12/2015 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2016.

(T.H)