Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương tăng gần 300 nghìn đồng

Tổng cục Thống kê cho biết, so với quý 4 năm 2015, thu nhập bình quần tháng của lao động làm công hưởng lương tăng 291 nghìn đồng (tương đương 8,9%). 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Thống kê cho biết, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,04 triệu đồng, tăng 141.000 đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng 291.000 đồng so với quý 4/2015.

Thu nhập bình quân tháng của nhóm "Nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị" cao nhất là 8,6 triệu đồng, tăng gần 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015; tiếp đến là nhóm "Nhà chuyên môn bậc cao" (7,4 triệu đồng) tăng gần 300 nghìn đồng; nhóm "Lao động giản đơn" không những có thu nhập bình quân thấp nhất (3,3 triệu đồng) mà thu nhập của nhóm này còn giảm so với cùng kỳ năm trước gần 200 nghìn đồng.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương có trình độ trên đại học cao nhất, với gần 9,5 triệu đồng/tháng, tăng 400 nghìn đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập của nhóm lao động được đào tạo nghề cao hơn nhóm lao động được đào tạo chuyên nghiệp có trình độ trung cấp và cao đẳng. Thu nhập thấp nhất thuộc về nhóm người chưa từng đi học và chưa học xong tiểu học. Thu nhập của nhóm này chỉ bằng khoảng một phần ba thu nhập của nhóm có trình độ trên đại học. Đây cũng là nhóm duy nhất có thu nhập quý I năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, số người thất nghiệp của quý I năm 2016 là 1,12 triệu người, giảm 101 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,05% giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Con số này ở khu vực thành thị là 2,78%, cao hơn khu vực nông thôn 1 điểm phần trăm.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,23%, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của khu vực thành thị là 2,96%, của khu vực nông thôn là 1,87%, của nam là 2,51%, của nữ là 1,9%.

Gần 48% trong tổng số 1,12 triệu người thất nghiệp có độ tuổi từ 15 đến 24. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn quốc là 6,47%, cao gấp 5 lần tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên.Tỷ lệ này đặc biệt cao ở khu vực thành thị với 9,51%, nghĩa là cứ 10 thanh niên trong lực lượng lao động ở khu vực thành thị thì có gần 1 người thất nghiệp.

(T.Ngà)