Thu NSNN 7 tháng đầu năm đạt được kết quả tích cực

Tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt  92,77 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 7 tháng đạt 544,6 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, tổng chi NSNN tháng 7 ước 95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2014...

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thu ngân sách 7 tháng đạt gần 60% dự toán

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong những tháng qua, nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi; lạm phát được kiềm chế ở mức thấp; dòng vốn FDI có dấu hiệu khởi sắc; hoạt động sản xuất kinh doanh được thúc đẩy… Đây chính là những yếu tố thuận lợi để thu NSNN 7 tháng đạt 544,6 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, thu nội địa đạt 404,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,8%); thu từ dầu thô đạt 42,27 nghìn tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán, giảm 33,9% so với cùng kỳ (do giá dầu bình quân khoảng 60 USD/thùng, giảm 40 USD/thùng so với giá dự toán). Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 147,7 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2014. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 52 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán.

Về chi NSNN, 7 tháng đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2014, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 99,45 nghìn tỷ đồng, bằng 51% dự toán, tăng 6,3% cùng kỳ năm 2014; chi trả nợ và viện trợ đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán, tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 446 nghìn tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2014. Các nhiệm vụ chi NSNN được đáp ứng kịp thời theo dự toán giao và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo kinh phí cho công tác quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Về tình hình huy động vốn cho NSNN, tính đến ngày 25/7/2015, đã thực hiện phát hành trên 114,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng khoảng 41,6% nhiệm vụ huy động vốn trong nước cả năm. Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng 7/2015 có khá hơn so với tháng trước, song vẫn còn rất khó khăn, tỷ lệ trúng thầu bình quân phiên đạt 63,5%, lãi suất trái phiếu tăng từ 1 - 10 điểm cơ bản đối với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm.

Sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng thu ngân sách

Bộ Tài chính cho biết, mặc dù nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện NSNN. Do vậy, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN theo đúng mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, cần hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; phấn đấu thu NSNN cả năm đạt và vượt dự toán giao.

Cụ thể, Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật NSNN; Chủ trì phối hợp với các Vụ, Cục thảo luận dự toán chi NNSN năm 2016 với các Bộ, cơ quan Trung ương và các Tập đoàn, Tổng công ty; Chủ trì thảo luận dự toán chi NSĐP. Tiếp thu hoàn thiện báo cáo Bộ kế hoạch và phương án ngân sách để Lãnh đạo Bộ làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về dự toán NSNN năm 2016. Hoàn thành thảo luận dự toán NSNN năm 2016 với các địa phương và tổng hợp trình Bộ kết quả thảo luận dự toán. Tiếp tục hoàn thiện khung NSNN năm 2016; xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2015 và dự toán năm 2016.

Hoàn chỉnh Thông tư liên tịch BTC-BTNMT về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường (thay thế TTLT số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài  nguyên và Môi trường) hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; tăng cường giải pháp chống chuyển giá, hạn chế nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản phải nộp NSNN.

Tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của NSNN. Tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch được giao.

Rà soát, đàm phán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn nước ngoài bằng tiền cho cân đối NSNN; thực hiện huy động, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch. Chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công theo kế hoạch được Bộ phê duyệt.

Theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Công thương để điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định hiện hành đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng  hợp, rà soát tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG báo cáo Bộ; tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa đối với các sản phẩm nhãn hiệu mới, thông báo giá một số mặt hàng như: khí hoá lỏng, đường, phân bón, dịch vụ cảng biển, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi...

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế một cách tổng thể, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014 - 2015 theo đúng kế hoạch đề ra.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính.

Khẩn trương hoàn thiện các công việc, hoạt động có liên quan hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV...

(GB)