Thu NSNN tháng 1/2016 đạt 10,1% dự toán

Bộ Tài chính vừa cho biết, tổng thu cân đối NSNN tháng 1/2016 ước đạt 102,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Các khoản thu quan trọng đều đạt khá

Thu nội địa ước đạt 93 nghìn tỷ đồng, bằng 11,8% dự toán, tăng 5,8% so với cùng kỳ 2015; trong đó thu nội địa (trừ thu từ đất) ước đạt 85 nghìn tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ 2015. Các khoản thu quan trọng đều đạt khá và cao hơn cùng kỳ năm 2015, như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 14,6% dự toán, tăng 14,2%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 14,4% dự toán, tăng 13,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 11% dự toán, tăng 20%... Đạt được kết quả trên do sự phát triển khả quan của kinh tế vĩ mô, bên cạnh đó, cơ quan Thuế cũng đã chủ động vào cuộc, với quyết tâm cao đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản phát sinh.

Thu từ dầu thô ước đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 5,9% dự toán, giảm 65,7% so cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân do giá dầu thô trên thị trường giảm, xoay quanh mức 30 USD/thùng. Do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu của Việt Nam bình quân trong tháng 1/2016 ước khoảng 38 USD/thùng, giảm 22 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán.  

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 17,8 nghìn tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán, giảm 19,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô và các sản phẩm hóa dầu xuất nhập khẩu giảm mạnh; đồng thời, kim ngạch của một số mặt hàng nhập khẩu có đóng góp số thu lớn cho NSNN giảm (như: ô tô nguyên chiếc giảm 51,6% về lượng, giảm 55,9% về trị giá; sắt thép các loại giảm 21,6% về lượng, giảm 20,9% về trị giá; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 4,8% về trị giá,...). Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (11,5 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7% dự toán, giảm 41,1% so với tháng 1/2015.

Đảm bảo các nhu cầu chi

Tổng chi NSNN tháng 1/2016 ước đạt 107,86 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán, tập trung đảm bảo các nhu cầu chi phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước (chiếm 63,6% tổng chi) và chi trả nợ (chiếm 19,4% tổng chi).

Chi đầu tư phát triển và đầu tư XDCB đạt thấp, do đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư nên thực hiện chủ yếu là thanh toán vốn cho các dự án chuyển tiếp thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, đê điều và một số dự án quan trọng đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã chủ động tạm cấp kinh phí tháng 1/2016 cho các đơn vị đang trong thời gian chờ phân bổ dự toán; thực hiện chi trả trước tiền lương hưu và các khoản trợ cấp đến hết tháng 2/2016 cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội vui đón Tết.

Bội chi NSNN tháng 1/2016 ước 5,26 nghìn tỷ đồng, được bù đắp bằng nguồn vay trong nước và ngoài nước...

Kiểm soát chặt chẽ tình hình giá cả dịp Tết nguyên đán

Để hoàn thành các nhiệm vụ tài chính - NSNN, Bộ Tài chính đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1/2016. Cụ thể:

Đẩy nhanh việc xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật NSNN 2015. Trình Chính phủ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính - NSNN 5 năm 2011 - 2015 và định hướng 5 năm 2016 - 2020. Tổ chức điều hành NSTW đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, công khai, minh bạch trong sử dụng NSNN triệt để tiết kiệm chi thường.

Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tổ chức theo dõi, bám sát tình hình, nắm chắc đối tượng, địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, hoàn thuế GTGT, chống chuyển giá; hạn chế nợ đọng thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế và có biện pháp xử lý nghiêm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế và hải quan theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ. Mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; đẩy mạnh nộp thuế qua mạng, thực hiện hoàn thuế điện tử.

Tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của NSNN; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn KBNN địa phương thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN; Công bố kế hoạch phát hành TPCP Quý I/2016 ra thị trường và tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch, nhiệm vụ được Bộ giao.

Tiếp tục đàm phán, đẩy nhanh tiến độ ký kết, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch. Hoàn thành báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và sử dụng nợ công. Xây dựng Kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ năm 2016.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra giám sát các hành vi vi phạm pháp luật trên TTCK; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy nhanh triển khai chiến lược phát triển thị TTCK đến năm 2020.

Theo dõi sát diễn biến, kiểm soát chặt chẽ tình hình giá cả, thị trường, đặc biệt là giá cả các mặt hàng thiết yếu dịp Tết nguyên đán; theo dõi giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Công thương để điều hành linh hoạt. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình giá cả thị trường trong dịp Tết gửi Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu.

Đẩy nhanh nghiên cứu triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg gắn với lộ trình thực hiện tính giá đúng, tính giá đủ dịch vụ sự nghiệp công. Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ chuyển Quỹ việc làm địa phương vào Quỹ quốc gia về việc làm.

Tiếp tục đẩy mạnh CPH, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về xử lý tài chính, xử lý lao động dôi dư đối với các DNNN.

Chủ động theo dõi, giám sát và chỉ đạo doanh nghiệp bảo hiểm để giải quyết công tác giải quyết bồi thường bảo hiểm kịp thời tại các tỉnh xảy ra thiệt hại theo chỉ đạo; tiếp tục tái cơ cấu các doanh nghiệp bảo hiểm cả về tài chính và quản trị doanh nghiệp, đảm bảo khả năng thanh toán.

Theo dõi tình hình thế giới nếu điều kiện cho phép thì thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước theo Nghị quyết của Quốc hội. Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình hoạt động của hệ thống quỹ đầu tư phát triển địa phương. Báo cáo Bộ tình hình hoạt động kinh doanh xổ số và trò chơi có thưởng năm 2015 và kế hoạch phát triển thị trường năm 2016.

Đẩy nhanh ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương việc mua sắm tài sản nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ. Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương rà soát xe chuyên dùng, xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg. Đẩy nhanh xây dựng phương án và lộ trình thực hiện khoán xe ô tô công đối với một số chức danh theo quy định để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là dịp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Chuẩn bị tốt nội dung và tham gia Phiên đàm phán 11 về Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Uỷ ban thực thi Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc; Phiên 9 đàm phán về Nhóm Danh mục AHTN 2017; Rà soát kỹ thuật trong TPP và FTA Việt Nam - EU để chuẩn bị ký kết TPP dự kiến vào ngày 04/02/2016; Báo cáo Bộ phương án đàm phán về ô tô tại Bê-la-rút; phương án đàm phán về rượu trong khuôn khổ Hiệp định FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu; phương án đàm phán phiên 14 với EFTA .

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

(GB)