Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh giữ chức Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 vừa được ban hành, bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam kể từ ngày 19/3/2014.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh. Ảnh nguồn internet.Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh. Ảnh nguồn internet.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ; ý kiến của Ban Bí thư và xét đề nghị của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh giữ chức Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Được biết, bà Nguyễn Thị Minh sinh ngày 10/3/1960 tại Hải Dương, là TS.Kinh tế, cử nhân Lí luận Chính trị, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính (theo Quyết định 2188/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

(T.H)