Thứ trưởng Trương Chí Trung tiếp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản

Chiều ngày 18/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung có buổi tiếp ông Kiyoshi Kodera - Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Toàn cảnh buổi tiếp. Toàn cảnh buổi tiếp.

Tại buổi làm việc, Bộ Tài chính và JICA  đã cùng thảo luận về một số nội dung như: tiến triển và biện pháp chính sách tăng cường giải quyết nợ xấu; nguồn tài chính hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế; giải pháp cải thiện khuôn khổ hợp tác đối tác công tư PPP...

Về chính sách giải quyết nợ xấu, Thứ trưởng Trương Chí Trung chia sẻ, ngày 15/9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước để đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ Tài chính hiện đang quản lý 2 nhóm đối tượng liên quan đến giải quyết nợ xấu là doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động và doanh nghiệp Nhà nước đang được tái cơ cấu. Bộ Tài chính thông qua các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh, quản lý về  nợ xấu, quy chế quản lý các khoản nợ, thực hiện cổ phần hóa thông qua Công ty Mua bán nợ & Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC)...

Để tăng cường giải quyết nợ xấu, Bộ Tài chính đang thực hiện 2 biện pháp là phê duyệt Đề án tái cơ cấu DATC thông qua bổ sung vốn điều lệ, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty và tầm nhìn đến năm 2025 và phối hợp với JICA thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực quản lý tài chính triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước”.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với JICA thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và mong muốn JICA tiếp tục quan tâm và hỗ trợ Việt Nam để thực hiện thành công tiến trình tái cơ cấu này." - Thứ trưởng Trương Chí Trung nhấn mạnh.

(T.H)