Thủ tướng chỉ đạo không tăng giá điện, lệ phí, phí

(eFinance Online) - Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2016 diễn ra hôm qua (2/6), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông báo tóm tắt nội dung phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2016. Trong đó có nội dung Thủ tướng chỉ đạo không tăng giá điện, không tăng lệ phí, phí; việc điều chỉnh giá dịch vụ các lĩnh vực giáo dục, y tế phải có lộ trình, không tăng đồng loạt.
Toàn cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ. Nguồn: VGP.Toàn cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ. Nguồn: VGP.

Theo tóm tắt nội dung phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2016, Chính phủ tập trung bàn và đánh giá các văn bản phục vụ các luật, pháp lệnh, đặc biệt là Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Chính phủ dành thời lượng khá lớn cho vấn đề xây dựng thể chế và các văn bản quy phạm pháp luật. Về kiểm điểm tiến độ, để thực hiện 16 luật và pháp lệnh, chúng ta còn phải ban hành 37 văn bản nữa, tới 31/5 đã trình Chính phủ 11 dự thảo, số văn bản chưa trình là 26, trong đó nhiều văn bản đang thực hiện quy trình thẩm định tại Bộ Tư pháp và lấy ý kiến các Bộ.

Để thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, phải ban hành 49 nghị định, tới 31/5 đã trình Chính phủ 35 nghị định, chưa trình 14 nghị định, trong đó đã thẩm định 10 dự thảo nghị định và chưa thẩm định 4 dự thảo. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện xây dựng thể chế, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn luật, pháp luật, tinh thần là không để nợ đọng.

Chính phủ tập trung thảo luận đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 tháng và tháng 5/2016. Trong điều kiện khu vực và thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm rất cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, chúng ta đã đạt được thành tựu rất quan trọng. Trong đó, chỉ số CPI 5 tháng tăng 1,88% so với tháng 12/2015, lạm phát bình quân 5 tháng tăng 1,78%, chỉ số công nghiệp 5 tháng tăng 7,5%, so với cùng kỳ tăng 9,2%, xuất khẩu tăng 6,6%, so với cùng kỳ tăng 7,3%, đặc biệt FDI giải ngân dược 5,8 tỷ USD và tăng 17,2% so với cùng kỳ. Riêng vốn đăng ký FDI rất tốt, đạt 10,16 tỷ USD, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ 2015. Điều rất mừng nữa là có 44.740 doanh nghiệp đăng ký thành lập và có 12.999 doanh nghiệp trước đây do khó khăn tạm dừng sản xuất thì đã hoạt động trở lại.

Quan điểm của Thủ tướng là tập trung chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, đây là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng. Song song với đó, phải đạt tốc độ tăng trưởng 6,7% như Nghị quyết của Quốc hội đã yêu cầu, vì chỉ có tăng trưởng mới bảo đảm được các cân đối lớn, tăng thu ngân sách và giải quyết được các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội. Trong thời điểm hiện nay, Thủ tướng chỉ đạo không tăng giá điện, không tăng lệ phí, phí; việc điều chỉnh giá dịch vụ các lĩnh vực giáo dục, y tế phải có lộ trình, không tăng đồng loạt. Giá dầu đang ở mức 48-49 USD, mức trần CPI Quốc hội cho phép là 5%, toàn bộ các điều chỉnh liên quan đến giá dịch vụ y tế, giáo dục còn căn cứ vào giá biến động của giá dầu. Phí BOT, phí giao thông không tăng, giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi giữ ổn định từ nay đến cuối năm. Thủ tướng Chính phủ đã kết luận rất rõ như vậy.

Về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quan điểm chỉ đạo là chỉ giữ những doanh nghiệp mà Nhà nước cần nắm giữ liên quan đến quốc phòng, an ninh, các doanh nghiệp lớn có thể ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế đất nước, còn các doanh nghiệp khác không cần nắm giữ thì đẩy mạnh bán phần vốn nhà nước, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nguồn lực để đầu tư cho phát triển.

Về lãi suất, Thủ tướng chỉ đạo NHNN xây dựng lộ trình báo cáo Thủ tướng, quyết tâm từ nay đến cuối năm đưa ra các kịch bản giảm lãi suất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Sau hội nghị với doanh nghiệp tại TPHCM, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19, Nghị quyết 35, phải tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Việc ban hành 49 nghị định hướng dẫn 2 Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư cũng nhằm tháo bỏ rào cản, tháo bỏ giấy phép con, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh.

(NQ)