Thủ tướng chỉ đạo về phát triển thị trường bán lẻ trong nước

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình và chính sách, giải pháp phát triển thị trường bán lẻ trong nước.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật, các hành vi tập trung kinh tế (sáp nhập, mua lại...) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường bán lẻ theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 này.

 Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ xem xét xử lý theo quy định việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan, địa phương liên quan trong quản lý cấp phép hoạt động bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ.

(PV)