Thủ tướng phê duyệt Chương trình Khuyến công quốc gia đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Khuyến công quốc gia đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu của Chương trình là nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công; khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, Chương trình xác định giai đoạn đến năm 2015 sẽ đào tạo được khoảng 40.000 lao động và đến năm 2020 sẽ đào tạo được khoảng 100.000 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Đến năm 2015 hỗ trợ khoảng 4.000 lượt học viên và đến năm 2020 là 10.000 lượt học viên tham gia các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ cho 250 cơ sở công nghiệp nông thôn đến năm 2015 và 600 cơ sở đến năm 2020. Năm 2015 hỗ trợ 500 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn, và năm 2020 là 1.400 cơ sở tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

Chương trình áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

Để thực hiện chương trình, ngoài nguồn nhân sách nhà nước chi cho hoạt động khuyến công hàng năm, Chính phủ sẽ chỉ đạo việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực và đồng bộ với các chính sách về đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng, khoa học, công nghệ.

Kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ương dành cho các hoạt động khuyến công do Bộ Công thương quản lý và tổ chức thực hiện dự kiến là 1.212 tỷ đồng.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ chủ trì bố trí kinh phí sự nghiệp cho hoạt động khuyến công quốc gia theo quy định của Luật NSNN, phối hợp với Bộ Công thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

(T.H)