Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nỗ lực bảo đảm cân đối ngân sách năm 2015

Ngày 29/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2015. Tại phiên họp, Chính phủ nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2015, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và một số nội dung quan trọng khác.

 Quang cảnh phiên họp Chính phủ. Ảnh nguồn: MOF. Quang cảnh phiên họp Chính phủ. Ảnh nguồn: MOF.

Các thành viên Chính phủ nhất trí cho rằng, tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chủ yếu của tăng trưởng, xuất khẩu và FDI tiếp tục tăng dù kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém như sản xuất và tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn; một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chiến lược giảm cả về lượng và về giá trị như gạo, cà phê, chè...; thu - chi ngân sách nhà nước còn rất khó khăn. Xuất khẩu của khu vực trong nước giảm, nhập khẩu tăng mạnh.

Về tình hình thu - chi, cân đối ngân sách năm 2015, theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2015, tổng thu ngân sách tăng khoảng 7%, nhưng tăng thu là của địa phương, còn thu ngân sách Trung ương lại hụt thu khoảng 31 nghìn tỷ đồng, nguyên nhân chính là do giá dầu giảm, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Thủ tướng chỉ đạo, từ nay đến cuối năm còn 2 tháng, các cơ quan chức năng nỗ lực tăng thu, bảo đảm cân đối ngân sách cho năm 2015. 

Về tăng lương cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức (áp dụng với đối tượng có mức lương từ 2,34 trở lên), ý kiến của các thành viên Chính phủ đều cho rằng tình hình ngân sách khó khăn, khó bố trí được nguồn cho tăng lương. Chính phủ sẽ tiếp tục tính toán các phương án cân đối ngân sách và sẽ trình Quốc hội phương án và thời điểm tăng lương vào kỳ họp Quốc hội tháng 3/2016.

Về báo cáo do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày về xác định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020, các ý kiến thành viên Chính phủ nhất trí với phương án chuẩn nghèo thu nhập là 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị, ước tính tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều là 12% và tỷ lệ hộ cận nghèo khoảng 6%.

Về báo cáo của Bộ Tài chính về tỷ giá ngoại tệ tính thuế trong giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu, các ý kiến thành viên Chính phủ thống nhất áp dụng tỷ giá ngoại tệ tính thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu là tỷ giá theo quy định của pháp luật về thuế - Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực và kết quả đạt được là đáng phấn khởi. Thủ tướng yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2015, tiếp tục theo dõi sát và chủ động ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình trong nước và quốc tế. Các bộ ngành, địa phương các cấp cần quyết liệt, sâu sát, tăng cường phối hợp trong chỉ đạo điều hành, nhất là trong điều hành kinh tế vĩ mô, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

(Thanh Huyền)