Thúc đẩy cổ phần hóa DNNN gắn với thị trường chứng khoán

Theo kế hoạch của Chính phủ, trong các năm 2014 - 2015, 432 doanh nghiệp nhà nước sẽ phải hoàn thành việc cổ phần hóa. Trong khi đó, trong 6 tháng đầu năm 2014, chỉ có 46 doanh nghiệp được bán đấu giá cổ phần tại các sở giao dịch chứng khoán. Như vậy, số lượng doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa và bán đấu giá trong các tháng còn lại của năm 2014 và năm 2015 là khá lớn. 

Toàn cảnh hội nghị. Toàn cảnh hội nghị.

Đó là thông tin được Bộ Tài chính công bố tại hội nghị phổ biến một số chính sách mới về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán do cơ quan này tổ chức, sáng nay, 9/10.

Hội nghị do Cục Tài chính doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đồng chủ trì với sự tham gia của các tập đoàn, tổng công ty, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán,…
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Quyết Tiến- Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ cũng như Bộ Tài chính, phối hợp với rất nhiều đơn vị đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế để thúc đẩy vấn đề sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, các nghị định 71, nghị định 61, nghị định 59, nghị định 189 liên quan đến vấn đề giám sát quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như thúc đẩy cổ phần hóa, thực ra vẫn còn những vấn đề vướng mắc. Chính vì thế năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 15 về một số giải pháp để thúc đẩy, đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, thúc đẩy cổ phần hóa, sắp xếp đổi mới DNNN.
 
"Đây là một nghị quyết mang tính điều hành. Do là một Nghị quyết điều hành trong kinh tế, nên được thể hiện bằng một quyết định, quyết định 51/2014, quyết định này giúp chúng ta có những giải pháp mang tính đột phá, tất nhiên giải pháp này cũng có những cái vượt qua khuôn khổ pháp lý hiện hành, để đảm bảo cho những tập đoàn, tổng công ty nhà nước có thể thực hiện được việc thoái vốn. Thoái vốn ở đây là nói đến việc sắp xếp lại, cơ cấu lại, loại bỏ những ngành nghề, lĩnh vực không đúng ngành nghề kinh doanh của DNNN." - ông Đặng Quyết Tiến nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp cũng đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15, Quyết định số 51 và những quy định về hoạt động đấu giá cổ phần gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Từ đó thu nhận những phản ánh từ phía doanh nghiệp để hoàn thiện hơn, và quan trọng nhất để nghị quyết 15 và quyết định 51 đi vào cuộc sống, giúp cho các DN tháo gỡ được khó khăn trong vấn đề sắp xếp đổi mới, tái cơ cấu DN.

(T.H)