Thúc đẩy mối quan hệ đối tác tài chính công hiệu quả

Sáng ngày 23/7, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại cấp cao Nhóm đối tác tài chính công (PFPG) năm 2015. Đồng điều hành Hội nghị có ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có khoảng 160 đại biểu đến từ cơ quan Quốc hội (Ủy ban Tài chính - Ngân sách), các cơ quan của Chính phủ (Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp); các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển (WB, ADB, EU, IMF, JICA, SECO, KOICA,...), Đại sứ quán các nước có quan hệ hợp tác tài chính song phương với Bộ Tài chính (Úc, Nhật Bản, Bỉ, Canada, Đức, Hà Lan...).

Nằm trong Kế hoạch công tác của Nhóm PFPG, Hội nghị là một sự kiện quan trọng đối với Bộ Tài chính và các đối tác phát triển. Hội nghị năm nay tập trung thảo luận và đối thoại về các nội dung: Tăng cường hoạt động của Nhóm đối tác tài chính công 2015 - 2016; Các giải pháp và khuyến nghị chính sách liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan.

Nhiều kết quả tích cực

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đánh giá: Năm 2015 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 và tạo cơ sở cho việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Tài chính đã và đang nỗ lực triển khai những giải pháp, nhiệm vụ chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 đã đề ra và đã đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm.

Thứ trưởng Trương Chí Trung đánh giá, các thành tựu và kết quả cải cách đạt được của Bộ Tài chính trong năm 2015 và thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, sự phối hợp của các Bộ ngành liên quan.

“Quan hệ đối tác giữa Bộ Tài chính và các nhà tài trợ quốc tế, các đối tác phát triển trong lĩnh vực cải cách quản lý tài chính công ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau” - Thứ trưởng nhận định.

Thúc đẩy mối quan hệ đối tác tài chính công hiệu quả ảnh 1

Thứ trưởng Trương Chí Trung phát biểu khai mạc Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Vũ Nhữ Thăng - Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2014, Nhóm PFPG đã được Bộ Tài chính và các đối tác Tài chính công đồng thuận lựa chọn 13 hoạt động ưu tiên của ngành Tài chính để đưa vào kế hoạch hợp tác cho giai đoạn 2014 - 2015. Qua hơn 10 tháng triển khai Kế hoạch (từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2015), Bộ Tài chính và các đối tác Tài chính công đã đạt được kết quả tích cực.

Tính đến tháng 6/2015, Nhóm Tài chính công đã phối hợp thực hiện được 11/13 hoạt động nhóm theo đúng lộ trình cam kết (đạt 85% khối lượng công việc đề cập tại Kế hoạch). Trong đó, có 4 hoạt động hoàn thành và trở thành các sản phẩm tư vấn chính sách hiệu quả, đóng góp thiết thực cho ngành, cụ thể các khuyến nghị về tiến độ sửa đổi luật NSNN của Nhóm đối tác đã được Bộ Tài chính và các cơ quan Chính phủ liên quan trao đổi và tiếp thu giải trình; các khuyến nghị về triể khai hệ thống thông tin tài chính GFMIS đã được hai bên trao đổi thống nhất để có thể xác định được mô hình và lộ trình triển khai phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tế Việt Nam; một số khuyến nghị về định hướng sửa đổi Luật Quản lý tài sản công được Nhóm đối tác hỗ trợ tư vấn hiệu quả. 

Giai đoạn 2016 - 2020 mở ra với nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính đặt ra trong giai đoạn này là tập trung hoàn thiện và thực hiện có kết quả hệ thống thể chế, chính sách tài chính, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch; huy động hợp lý và khơi thông các nguồn lực tài chính, phân phối hiệu quả và quản lý có kỷ cương tài chính và tài sản quốc gia; tái cơ cấu ngân sách Nhà nước, triển khai thực hiện có kết quả Luật Ngân sách mới được Quốc hội thông qua; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính trên các lĩnh vực; phát triển thị trường tài chính để tạo kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế; hoàn thiện thể chế và đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;…

Bà Victoria Kwakwa - Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam chia sẻ: Trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, những mục tiêu phát triển bền vững đang được nghiên cứu thông qua và Việt Nam đang xem xét cách thức để có kinh phí thực hiện mục tiêu đó, để phát triển bền vững từ nguồn ngân quỹ mình có.

"Sự kiện này là cơ hội độc nhất để cùng nhau định hình những hỗ trợ để thực hiện cải cách tài chính công, nâng cao năng lực của Chính phủ để phục vụ đem lại một Việt Nam có mức độ cải cách cao hơn, bền vững hơn, đồng thời hiện đại hóa đất nước, tiến tới một xã hội hòa nhập, tất cả cùng được hưởng lợi từ phát triển kinh tế, đảm bảo nguồn chi cho an sinh xã hội, củng cố cơ sở nguồn thu…” - bà Kwakwa nhấn mạnh.

Thúc đẩy mối quan hệ đối tác tài chính công hiệu quả ảnh 2
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục tập trung cải cách hành chính công

Thời gian qua, các hoạt động đối thoại hỗ trợ hoàn thiện thể chế Tài chính (thông qua các hội thoại, hội nghị trao đổi ở các cấp), và được triển khai toàn diện theo đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt, cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng; hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, trong đó đã xây dựng và vận hành có kết quả một số hệ thống công nghệ thông tin lớn như (TABMIS, VNACCS/VCIS). Chỉ số cải cách hành chính có sự cải thiện rõ rệt, từ vị trí thứ 8/19 Bộ, ngành năm 2012 đã lên vị trí 4/19 Bộ, ngành năm 2013.

Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế tiếp tục được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (thời gian nộp thuế giảm 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm, dự kiến sẽ tiếp tục giảm thêm 80 giờ từ 247 giờ/năm xuống 167 giờ/năm). Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ cùng với việc thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu. Hệ thống TABMIS đã được hoàn thành triển khai và vận hành tại 63 tỉnh thành phố.

Ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chia sẻ, Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiều biện pháp để đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp không tuân thủ. Hiện nay, cơ quan thuế cần thay đổi về phương pháp quản lý thuế theo đánh giá rủi ro dựa trên thông tin, dữ liệu về người nộp thuế. Cơ quan thuế cũng cần sự hỗ trợ kinh nghiệm quốc tế để tránh rủi ro khi thay đổi phương pháp quản lý thuế.

Trong hội nghị này, Bộ Tài chính đã cùng các đối tác thảo luận và đối thoại về các giải pháp tăng cường hoạt động của Nhóm PFPG 2015 - 2016; các giải pháp và khuyến nghị chính sách liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan. Các đại diện đến từ Bộ Tài chính đã nêu ra những đề nghị hỗ trợ đối với các đối tác đồng thời lắng nghe những khuyến nghị từ WB, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Ban (JICA), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Quá trình thảo luận và đối thoại đã giúp các bên hiểu nhau hơn và đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề quan trọng. Các ý kiến trao đổi, đề xuất và chia sẻ của các của các đối tác đã gợi mở cho Bộ Tài chính một số vấn đề lớn trong việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách tài chính của quốc gia...

(T.H)