Thương bệnh binh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi sẽ được miễn phí qua phà

Ngày 9/5/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2013/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3 vào Điều 2 Thông tư số 04/2013/TT-BTC quy định về đối tượng chịu phí và người nộp phí qua phà, trong đó khẳng định không thu phí qua phà đối với: Thương binh, bệnh binh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả trường hợp đi xe đạp).

Tuy nhiên, để đảm bảo sự công bằng, chính xác đối với các đối tượng trên, cũng như đảm bảo cho công tác kiểm soát của cơ quan quản lý, khai thác, vận hành phương tiện phà, phù hợp với tình hình thực tế và đúng nguyên tắc quy định tại Pháp lệnh phí và lệ phí, Bộ Tài chính cũng quy định khi qua phà các trường hợp kể trên phải xuất trình các giấy tờ (bản sao có công chứng, chứng thực) cần thiết như sau: Thẻ thương binh, bệnh binh hoặc giấy chứng nhận đối với thương binh, bệnh binh; Thẻ học sinh hoặc giấy chứng nhận của Nhà trường đối với học sinh; Giấy khai sinh đối với trẻ em.

Trước đó (9/1/2013), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà (thay thế Thông tư số 62/TT-LB). Theo đó, tại Điều 3 quy định: Việc miễn, giảm phí qua phà được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP. Ngay sau khi Thông tư số 04/2013/TT-BTC được ban hành, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến đóng góp của dư luận xã hội về một số điểm bất cập trong quy định thu phí qua phà, trong đó nhiều ý kiến cho rằng, không miễn phí đối với học sinh, trẻ em, thương, bệnh binh sẽ gây khó khăn cho người dân, đặc biệt ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tiếp thu các ý kiến đóng góp này, Bộ Tài chính đã quyết định đưa ra nội dung sửa đổi, bổ sung như trên.

Được biết, Thông tư số 61/2013/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2013; các nội dung khác liên quan đến phí qua phà không đề cập tại Thông tư này vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà...

(KD)