Thụy Sỹ tập trung hợp tác quản lý tài chính công với Việt Nam

(eFinance Online) - Ngày 11/10, tại Hà Nội, bà Marie Gabrielle Ineichen Fleisch, Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế của Liên bang Thụy Sỹ và ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đồng chủ trì công bố Chiến lược hợp tác phát triển mới của Thụy Sỹ dành cho Việt Nam giai đoạn 2017-2020.
Bà Marie Gabrielle Ineichen Fleisch. Ảnh: TTBà Marie Gabrielle Ineichen Fleisch. Ảnh: TT

Sau khi Việt Nam và Thụy Sỹ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, năm 1992, Thụy Sỹ đã dành cho Việt Nam Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Tính đến năm 2016, Thụy Sỹ đã cam kết 470 triệu USD để hỗ trợ chương trình cải cách và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thông qua 2 cơ quan phát triển là SDC (Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ) và SECO (Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Thế Phương đánh giá: “Các dự án ODA do Thụy Sỹ tài trợ đều đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, người dân Việt Nam, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”.

Với sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam cũng như những kết quả đáng ghi nhận về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và việc trở thành nước có thu nhập trung bình, Thụy Sỹ sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách viện trợ chính thức cho Việt Nam. Theo đó, Thụy Sỹ sẽ kết thúc các chương trình hợp tác song phương trong lĩnh vực quản trị công và xóa đói giảm nghèo do SDC thực hiện, thay vào đó là đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế trong khuôn khổ sự hỗ trợ của SECO.

Chiến lược mới sẽ tập trung vào lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế do SECO thực hiện với tổng cam kết viện trợ không hoàn lại dự kiến là 90 triệu phờ-răng (Thụy Sỹ). Chiến lược hợp tác phát triển giai đoạn 2017-2020 của SECO sẽ hỗ trợ 3 mục tiêu chính: Tăng cường thể chế và chính sách kinh tế hiệu quả; phát triển khu vực tư nhân sử dụng nguồn lực hiệu quả và có khả năng cạnh tranh; thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân sử dụng nguồn lực hiệu quả và có khae năng cạnh tranh. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý tài chính công, tăng cường ngành tài chính, tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch...

Bà Marie Gabrielle Ineichen Fleisch cho biết: “Thụy Sỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam đạt được tăng trưởng toàn diện và bền vững giúp cải thiện đời sống của người dân”.

(P.V)