Tiếp tục bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

(eFinance Online) - Chính phủ thống nhất tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015, nhằm góp phần bình ổn thị trường, thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2016.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu. Chú trọng công tác bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa. Dự báo sát tình hình, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành giá các mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu; đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá, đề xuất các kiến nghị điều hành giá phù hợp; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tránh gây biến động giá do yếu tố tâm lý.

Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá; phối hợp chặt chẽ với các bộ quản lý chuyên ngành trong việc quản lý giá hàng hóa, dịch vụ chuyên ngành; tổng hợp tình hình và xây dựng phương án điều hành giá các mặt hàng thiết yếu của các bộ, ngành, báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá theo quy định; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý giá trên địa bàn địa phương.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án đấu thầu thuốc tập trung đối với thuốc dành cho bảo hiểm y tế.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; xây dựng các kịch bản điều hành giá xăng dầu theo biến động của giá xăng dầu thế giới, sử dụng hiệu quả quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quá trình điều hành, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường.

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam tăng cường thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, giữ ổn định giá bán lẻ điện năng trong năm 2016; không thành lập quỹ bình ổn giá điện; chủ động xây dựng phương án điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường với lộ trình phù hợp. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều hành nhập khẩu đường phù hợp và triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt cho phép bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 100.000 tấn đường để ổn định thị trường, đồng thời lưu ý bảo vệ và phát triển sản xuất trong nước.

(NQ)