Tiếp tục ổn định giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Có sự khác nhau về giá bán sữa bột cho trẻ dưới 6 tuổi của Việt Nam  so với các nước trong khu vực là do có nhiều yếu tố khác nhau như môi trường kinh doanh, chính sánh ưu đãi, đối thủ cạnh tranh, phân khúc thị trường, đặc biệt là quy mô, cơ cấu, mật độ, nhu cầu, tập quán tiêu dùng của khách hàng nên nhà sản xuất sẽ có những chính sách phân phối, ưu đãi, mức giá khác nhau cho mỗi quốc gia.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo tài liệu do Vụ Kinh tế tổng hợp - Bộ Ngoại Giao cung cấp, giá bán trung bình trên kilogram của các sản phẩm sữa công thức cho trẻ dưới 06 tuổi bước 1 - bước 4 (tất cả các nhãn hàng) của Việt Nam đang cao hơn một số  nước trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, giá bán trung bình trên kg sản phẩm bước 1 - bước 4 (USD) tại Việt Nam là 16 USD, tại Thái lan là 14 USD, tại Philippines là 12,9 USD, tại Malaysia là 10,9 USD, tại Indonesia là 9,5 USD.

Bộ Tài chính cho biết, có sự khác nhau như trên là do có nhiều yếu tố khác nhau như môi trường kinh doanh, chính sánh ưu đãi, đối thủ cạnh tranh, phân khúc thị trường, đặc biệt là quy mô, cơ cấu, mật độ, nhu cầu, tập quán tiêu dùng của khách hàng nên nhà sản xuất sẽ có những chính sách phân phối, ưu đãi, mức giá khác nhau cho mỗi quốc gia.

Để tiếp tục ổn định giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, đảm bảo hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản sản xuất kinh doanh mặt hàng này, Chính phủ đã ban hành nghị số 33/NQ-CP về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2015, trong đó thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về việc tiếp tục bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi bằng biện pháp xác định giá tối đa từ ngày 01/6/2015 đến hết 31/12/2016.

Trong quá trình thực hiện quản lý theo giá tối đa đã được công bố, nếu có những nguyên nhân khách quan tác động đến giá sữa, cơ quan quản lý nhà nước về giá chịu trách nhiệm rà soát, xác định giá tối đa cho phù hợp. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm sữa thực hiện kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của pháp luật về giá.

(T.H)