Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc kê khai giá cước vận tải

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 22/01/2015 về việc kiểm tra và giám sát giá cước vận tải bằng ô tô, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục triển khai công tác quản lý giá cước vận tải bằng ô tô.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 23/12/2014, căn cứ diễn biến tình hình giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm, Bộ Tài chính đã có Công văn số 18757/BTC-QLG gửi Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GTVT, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý giá cước vận tải.

Ngay trong tháng 01/2015, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 02 đợt vào ngày 06/01/2015 và ngày 21/01/2015, Bộ Tài chính tiếp tục có Công văn số 931/BTC-QLG ngày 21/01/2015 gửi Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GTVT, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng ô tô, trong đó chú trọng việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai giá cước vận tải ô tô trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các địa phương đã tích cực triển khai, kết quả bước đầu cho thấy: giá cước vận tải hành khách bằng xe taxi giảm từ 0,92% - 26,32%; giá cước vận tải hành khách tuyến cố định giảm từ 3 - 21,7%.

Qua kiểm tra nắm bắt tình hình, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã thực hiện giảm giá cước vận tải, tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số đơn vị kinh doanh vận tải ô tô chưa thực hiện kê khai giảm cước hoặc kê khai mức giảm cước chưa phù hợp với xu hướng giảm giá xăng dầu. Căn cứ vào tình hình trên, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai và tiếp tục triển khai 04 đoàn công tác kiểm tra giá cước vận tại ở các địa phương, cụ thể:

- Bộ Tài chính chỉ đạo tiếp tục triển khai 03 đoàn công tác kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá tại địa phương vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trong đó có tình hình triển khai quản lý giá cước vận tải hành khách bằng ôtô.

- Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai (01) đoàn công tác liên ngành để kiểm tra công tác quản lý và thực hiện giá cước vận tải tại một số địa phương (Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ).

Bên cạnh đó, để tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải, trong bối cảnh giá xăng dầu giảm sâu, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải triển khai thành lập 03 đoàn kiểm tra giá cước vận tải bằng ô tô, cụ thể như sau:

1. Đoàn kiểm tra tại khu vực phía Nam do Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế làm Trưởng đoàn.

2. Đoàn kiểm tra tại khu vực miền Bắc do Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn.

3. Đoàn kiểm tra tại khu vực miền Trung do Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải - Bộ Giao thông vận tải làm Trưởng đoàn.

Các đoàn kiểm tra tập trung vào kiểm tra một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng taxi và vận tải hành khách chưa thực hiện kê khai giá cước hoặc kê khai giảm giá cước chưa phù hợp với mức giảm giá xăng dầu để yêu cầu giảm giá cước vận tải phù hợp với giảm giá xăng dầu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của công nhân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi...

(GB)