Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 2013, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và xử lý nợ xấu trong năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể: Một là, gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh nhà ở và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói.

Hai là, giảm thuế GTGT đầu ra đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội và nhà ở là căn hộ có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Ba là, áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ và áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội.

Bốn là, giảm tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất; Gia hạn nộp tiền sử dụng đất; Sửa đổi quy định về thủ tục giảm tiền thuê đất theo hướng đơn giản trong triển khai thực hiện.

Năm là,đẩy mạnh hỗ trợ, tăng cường đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Cụ thể: bổ sung nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhà nước cho chương trình đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề nông thôn (bao gồm cả các công trình bê tông hóa cầu, đường giao thông nông thôn, đường liên xã, liên huyện…); Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất.

Bên cạnh đó, nhằm giúp người chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản giảm được chi phí đầu vào, gia tăng lợi nhuận trong năm 2013, Bộ Tài chính cũng kiến nghị Chính phủ giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu theo cơ chế vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; thực hiện xem xét gia hạn thời gian vay vốn đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản, nhằm giúp nông dân tiêu thụ nông sản thuận lợi, đạt giá trị cao…

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao các Bộ, ngành trong đó có Bộ Tài chính thực hiện tốt phương án xử lý nợ xấu, điều hành giá linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khoá và tiền tệ, tăng cường huy động vốn qua thị trường tài chính và tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình tái cấu trúc nền kinh tế…

(T.Kiên)