Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN

Bộ Tài chính vừa công bố tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN tháng 5/2015 và kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2015 của ngành Tài chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tổng thu NSNN ước đạt 380,76 nghìn tỷ đồng

Thực hiện thu NSNN tháng 5 ước đạt 61,5 nghìn tỷ đồng; tính chung 5 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 380,76 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 69% mức thực hiện tháng trước (tương đương giảm khoảng 19 nghìn tỷ đồng), chủ yếu do các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phát sinh quý I/2015 đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 4 theo chế độ quy định, sang tháng 5 phát sinh thấp (so với tháng 4, số thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bằng 30,3%; thuế thu nhập cá nhân bằng 61,7%). Không kể yếu tố đột xuất này, thì số thu tháng 5 tăng 0,4% so với tháng 4.

Lũy kế 5 tháng ước đạt 283,19 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3% dự toán, tăng 16,3% so cùng kỳ năm 2014 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,7%), đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán, giảm 34% so cùng kỳ năm 2014.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 21 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước đạt 66 nghìn tỷ đồng, bằng 37,7% dự toán, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2014.

Về chi NSNN, trong tháng 5 tổng chi NSNN ước đạt 90,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 455,6 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán, tăng 8,9% so cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 5 ước đạt 14,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 72,98 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán, tăng 8,8% cùng kỳ năm 2014.

Chi trả nợ và viện trợ thực hiện tháng 5 ước đạt 12,16 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 64,87 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 23,5% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính thực hiện tháng 5 ước 63,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng đạt 313,9 nghìn tỷ đồng, bằng 40,9% dự toán, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2014.

Về cân đối NSNN, bội chi NSNN tháng 5 ước đạt 29,17 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 5 tháng ước 74,8 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ bằng 33,1% dự toán năm.

Về tình hình huy động vốn cho NSNN, tính đến ngày 31/5/2015, KBNN đã tổ chức 08 phiên đấu thầu trái phiếu, tổng số huy động đạt 3.408 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 5 năm là 71 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm là 3.337 tỷ đồng, bằng 22,5% so với tháng 4/2015 (13.523,4 tỷ đồng) và bằng 13,7% so với cùng kỳ năm 2014 (22.203,1 tỷ đồng).

Lũy kế huy động vốn đến thời điểm 31/5/2015 là 72,9 nghìn tỷ đồng (trong đó kỳ hạn 5 năm chiếm 57,91%, kỳ hạn 10 năm chiếm 15,32% (kỳ hạn 15 năm chiếm 26,77%), đạt 29,17% kế hoạch cả năm. Kỳ hạn vay trung bình năm 2015 đến thời điểm 29/5/2015 là 8,44 năm…

Đảm bảo cân đối thu chi ngân sách

Theo Bộ Tài chính, mặc dù nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện NSNN. Do vậy, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến và thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN theo đúng mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; phấn đấu thu NSNN cả năm đạt và vượt dự toán giao.

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến việc sửa đổi Luật NSNN năm 2002, hoàn thiện, phối hợp giải trình dự án Luật NSNN (sửa đổi) để trình Quốc hội; Hướng dẫn, xây dựng dự toán NSNN năm 2016; Tiếp tục tổ chức điều hành NSTW bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh; Tiếp thu hoàn thiện Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện NSNN năm 2014; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2015, báo cáo quyết toán NSNN năm 2013 để trình Quốc hội.

- Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; tăng cường giải pháp chống chuyển giá, hạn chế nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản phải nộp NSNN.

- Tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của NSNN. Tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch được giao.

- Rà soát, đàm phán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn nước ngoài bằng tiền cho cân đối NSNN; thực hiện huy động, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch. Chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công theo kế hoạch được Bộ phê duyệt. Cơ cấu lại các khoản nợ công, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm; mở rộng các hình thức vay ngoài nước ngoài vay ODA và vay ưu đãi, bao gồm cả phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế, để huy động các khoản vốn dài hạn, lãi suất phù hợp với thị trường cho cân đối NSNN.

- Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đẩy nhanh tiến độ đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tạo bước đột phá trong tạo nguồn cải cách tiền lương của khu vực này.

- Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá kinh doanh xăng dầu đầu mối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối theo kế hoạch Bộ phê duyệt; theo dõi giá xăng dầu thế giới; tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá, thông báo giá một số mặt hàng như: khí hoá lỏng, đường, phân bón, dịch vụ cảng biển, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi...

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế một cách tổng thể, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014 - 2015 theo đúng kế hoạch đề ra.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính...

(GB)