Tìm hướng đưa Việt Nam trở lại quỹ đạo tăng trưởng nhanh và bền vững

Ngày 17/7, Chính phủ Việt Nam và Nhóm Ngân hàng Thế giới đã thông qua kế hoạch tiến hành nghiên cứu chung khuyến nghị một số hành động chính sách để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới, đưa Việt Nam vào lộ trình một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong một thế hệ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Theo đó, nghiên cứu sẽ chỉ ra những thay đổi cần thiết mà Việt Nam cần thực hiện để mang lại tăng trưởng bền vững và vì lợi ích của tất cả người dân và gia nhập nhóm các nước có thu nhập cao. Cụ thể, WB sẽ tập trung vào nghiên cứu những thay đổi cần có để Việt Nam tăng cường thương mại và năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước hơn nữa. Ngoài ra, cũng sẽ xem xét các chính sách và hành động mà Việt Nam cần thực hiện để phát triển kinh tế bền vững, cải cách thể chế và tạo cơ hội, bình đằng cho mọi người.
 
Thực tế cho thấy Việt Nam đã cải tổ từ một nền kinh tế nông thôn nghèo sang nền kinh tế có thu nhập trung bình đang lên với mức tăng trưởng trung bình gần 7% trong thời gian gần đây. Nhờ thế, hàng triệu người dân Việt Nam đã được hưởng lợi từ quá trình này, thể hiện qua tỷ lệ nghèo đã giảm từ 60% những năm 90 xuống dưới 10% hiện nay. Thu nhập của 40% người nghèo nhất đã tăng 9% hàng năm trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng khi mà tăng trương đang chậm lại và kinh tế đang phát triển thấp hơn tiềm năng. Chính vì thế, cần đẩy mạnh cải cách để tăng cường hiệu quả trong các doanh nghiệp nhà nước và khu vực tài chính. Điều này cũng bao gồm thúc đẩy phát triển xanh và cải cách khu vực tư nhân để tăng việc làm, sáng tạo và tăng trưởng năng suất cao.
 
“Chúng tôi rất mong muốn cùng hợp tác chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu với Việt Nam trong nghiên cứu chung này với mục đích phát huy tiềm năng của Việt Nam, giúp Việt Nam trở thành một nước có thu nhập cao trong các thập kỷ tới. Các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể nâng cao đời sống người dân hơn nữa nếu có thể tăng cường hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực chính trong việc tạo việc làm, tăng cường sáng tạo và tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất lao động và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.” – Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cho biết.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim đã thống nhất hoàn thành nghiên cứu này trong vòng 1 năm.  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định: “Chính phủ hy vọng nghiên cứu này sẽ hỗ trợ chiến lược của Việt Nam nhằm nâng cao đời sống nhân dân hơn nữa thông qua việc đưa ra một số khuyến nghị thúc đẩy cải cách kinh tế và thể chế tập trung vào đẩy mạnh tăng trưởng và mạng lại nhiều hỗ trợ cho người nghèo. Một trọng tâm chính sẽ là khuyến nghị đầu tư vào khu vực tư nhân, góp phần tạo việc làm, đồng thời đảm bảo bình đẳng hơn nữa và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người dân.”
 
Đồng thời hai bên cũng kỹ kết 5 thỏa thuận tín dụng cho 5 dự án mới với tổng giá trị 876 triệu USD. Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ cấp hơn 3,8 tỷ USD tín dụng ưu đãi cho Việt Nam trong vòng 3 năm tới thông qua IDA - Quỹ của WB hỗ trợ tín dụng cho các nước nghèo nhất. Trong đó, mục tiêu chính là nhằm giúp Việt Nam huy động thêm nguồn vốn tư nhân - động lực chính tạo việc làm, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng cao cho Việt Nam. Con số 3,8 tỷ USD tuy đã giảm so với trước đây nhưng theo ông Kim thì Việt Nam hiện vẫn là quốc gia được nhận nguồn vốn của IDA lớn thứ 2. Việt Nam đang tăng trưởng và WB sẽ làm mọi biện pháp để đảm bảo con số 3,8 tỷ USD được sử dụng hiệu quả, kích thích sự tăng trưởng hơn nữa trong khu vực tư nhân, tạo công ăn việc làm và hỗ trợ tài chính cho khu vực công.
 
Có thể nói, nếu tiến hành cải cách quyết liệt ngành Tài chính và các doanh nghiệp nhà nước, tạo ra một mức độ minh bạch và trách nhiệm cao hơn thì Việt Nam sẽ có thể quay trở lại con đường tăng trưởng nhanh ấn tượng của mình. Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới cũng cam kết ủng hộ Việt Nam  trong quá trình đổi mới khó khăn này và Ngân hàng Thế giới thực sự trân trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài và tin cậy với Việt Nam.
 
(HTH)