Tin học ngành Tài chính: Tập trung triển khai các dự án lớn của toàn ngành

Trong 6 tháng đầu năm 2014,  Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK), Bộ Tài chính đã tập trung triển khai các đề án, dự án nhằm đảm bảo hạ tầng đường truyền và an toàn thông tin để phục vụ triển khai các dự án lớn của toàn ngành.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.
 
Đồng thời, Cục THTK đã chủ động phối hợp với các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá và cập nhật kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, thường xuyên thực hiện rà soát, cập nhật tiến độ và đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị bám sát chương trình công tác và kế hoạch thực hiện danh mục dự toán năm 2014 theo các yêu cầu của Bộ.
 
Ngày 19/12/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt kế hoạch, danh mục dự toán năm 2014 của các đơn vị, hệ thống tại Quyết định số 3183/QĐ-BTC, theo đó tổng chi cho ứng dụng CNTT toàn ngành là 1.480.531 triệu đồng, trong đó thực hiện 168 nội dung. Để tổ chức triển khai kế hoạch, danh mục dự toán được duyệt, trong tháng 3/2014, các đơn vị hệ thống đã thực hiện phân khai kế hoạch, đăng ký tiến độ triển khai, tiến độ giải ngân đối với từng nội dung danh mục dự toán.
 
Theo ông Võ Anh Trung - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, qua rà soát, Cục THTK khẳng định vẫn đảm bảo được tỷ lệ giải ngân đã đăng ký với Bộ từ đầu năm. Tuy nhiên khối lượng công việc còn rất nhiều, để đạt được tỷ lệ giải ngân đã đăng ký, các đơn vị cần tập trung và khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch đã phân khai.
 
Là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNTT, trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục THTK đã tập trung nguồn lực về nhân sự và thời gian lớn để xây dựng cơ chế chính sách, các quy định, quy chế liên quan đến việc ứng dụng và triển khai các dự án CNTT trong phạm vi toàn ngành Tài chính. Theo đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác xây dựng, và triển khai Kế hoạch, dự toán đã đi vào ổn định có tính chủ động, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong ngành có cơ sở để tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Để làm được điều này, công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ với các đơn vị hệ thống được Cục thay đổi một cách tích cực. Với vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT, Cục THTK đã chủ động, tích cực trao đổi với các đơn vị ngay từ khâu chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư CNTT, giảm thiểu văn bản giấy tờ và rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính.
 
Điều này cũng được ông Bùi Thế Phương, Cục trưởng Cục CNTT - Kho bạc Nhà nước đánh giá cao: Mặt được trong 6 tháng đầu năm là tiến độ trong công tác thẩm định gói thầu, thiết kế sơ bộ… của Cục THTK rất kịp thời. Đó là điểm sáng trong công tác phối hợp thời gian qua và cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
 
Tin học ngành Tài chính: Tập trung triển khai các dự án lớn của toàn ngành  ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.
 
Một nhiệm vụ quan trọng đặt lên vai Cục THTK là công việc quản trị hạ tầng truyền thông và quản trị ứng dụng CNTT có khả năng đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng kênh truyền của toàn ngành và yêu cầu sử dụng ứng dụng phục vụ công việc chuyên môn của các đơn vị tại cơ quan Bộ. Đáng chú ý, công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin đã được chú trọng triển khai và đã đạt được những kết quả nhất định. Các cán bộ làm công tác an ninh, an toàn thông tin của Cục và của các đơn vị trong ngành đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng đinh hướng, chiến lược về an ninh thông tin. Nghiên cứu và thử nghiệm các phương pháp hiện đại nhằm hạn chế tối đa khả năng tấn công từ bên trong và bên ngoài hệ thống mạng của ngành. Tuy nhiên, có một số công việc còn chậm so với chương trình công tác đã đăng ký vì do tính phức tạp của các nội dung này; hệ thống mạng Bộ thay đổi cấu trúc,...
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá cao những kết quả mà Cục THTK đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014.
 
Thứ trưởng Trần Xuân Hà yêu cầu: “Cục THTK cần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm 2014 và các nhiệm vụ đột xuất được Bộ giao, đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng. Chủ động, quyết liệt, kịp thời trong tổ chức triển khai danh mục dự toán, các dự án lớn, trọng điểm toàn ngành. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ đáp ứng kịp thời nhu cầu tra cứu thông tin về số thu chi ngân sách đáp ứng yêu cầu về công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, các đơn vị nghiệp vụ. 6 tháng cuối năm, Cục THTK cần giải ngân nhanh, đạt tỷ lệ cao, thông suốt…đảm bảo cho các dự án ứng dụng CNTT đi vào cuộc sống. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện theo các quy định về quản lý đầu tư CNTT của Chính phủ và của Bộ Tài chính, tạo môi trường triển khai các dự án, đảm bảo an ninh, an toàn.”.
 
(T.Hương)