Tin học Tài chính quyết tâm đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ năm 2017

(eFinance Online) - Sáng nay 19/1/2017, Cục Tin học và Thống kê Tài chính (THTKTC) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và Ký Giao ước thi đua năm 2017. Tại Hội nghị, cán bộ Cục THTKTC thể hiện sự thống nhất ý chí và quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tin học Tài chính quyết tâm đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ năm 2017

Năm 2016 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng... Vì vậy ngay từ đầu năm tập thể Cục THTKTC đã xây dựng chương trình công tác với mục tiêu “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT để giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và xây dựng Bộ Tài chính điện tử”.

Kết quả, trong năm 2016, công tác chuyên môn của Cục THTKTC đã hoàn thành triển khai hơn 100 đề án, dự án, nhiệm vụ; tiếp nhận hơn 4.500 văn bản đến, trình Bộ 160 tờ trình, ban hành 310 Quyết định và có 1.255 công văn gửi các đơn vị.

Tin học Tài chính quyết tâm đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 ảnh 1
 Đối với công tác nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế, chính sách, đã tổ chức rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, từng bước tạo lập đầy đủ các điều kiện về cơ chế, chính sách, môi trường pháp lý về quản lý và triển khai ứng dụng CNTT và thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương hoạt động đồng bộ, thống nhất. Thông qua đó nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động. Một trong những điểm nhấn đó là trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ra đời đã góp phần giải quyết yêu cầu cấp bách và tao thuận lợi cho quá trình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc và hội nhập quốc tế theo các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 36a/NQ-CP.

Đối với lĩnh vực thống kê, năm 2016, Cục cũng đã phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện luật như: Tham gia Ban soạn thảo 4 Nghị định hướng dẫn Luật Thống kê và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt nhiều văn bản góp ý kiến đối với các dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thống kê…

Trong năm 2016, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã trình Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 của ngành Tài chính. Kế hoạch này đã được xây dựng rất kĩ lưỡng, với chất lượng tốt, đảm bảo tính khả thi cao của các dự án, đề án. Cùng với đó “Đề án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính” cũng được Bộ phê duyệt.

Năm 2016, Cục đã xây dựng dịch vụ công mức độ 3, tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; hoàn thành tích hợp chương trình eDocTC với trục liên thông văn bản điện tử Chính phủ với Văn phòng Chính phủ từ 1/8/2016. Đồng thời phối hợp, hỗ trợ địa phương tổ chức tập huấn phổ biến thực hiện cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách trực tuyến mức độ 4 theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các đối tác trong việc hoàn thiện chương trình và hỗ trợ các sở tài chính trong việc triển khai dịch vụ công mức 4 về cấp mã số đơn vị có quan hệ, tính đến ngày 19/12 đã thực hiện cấp mã số trực tuyến được 11.043 trên tổng số 45.089 hồ sơ cấp mã số trong cả nước đạt 19,7%.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện 100% các ứng dụng cơ bản, Bộ Tài chính còn triển khai thực hiện hơn 60 ứng dụng khác để phục vụ hiệu quả cho các công việc…

Về công tác công đoàn, năm 2016, Công đoàn Cục THTKTC luôn chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị, kịp thời đề xuất những kiến nghị và các giải pháp phù hợp để bảo đảm quyền lợi của công đoàn viên về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, khen thưởng - kỷ luật, chế độ BHXH, BHYT, hợp đồng lao động, chế độ hưu, vệ sinh an toàn lao động... Luôn lắng nghe và nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng CBVC và đoàn viên từ đó đề xuất hiệu quả những giải pháp đáp ứng được mong muốn của đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục THTKT cũng đã phối hợp tích cực với chính quyền trong việc rà soát, tổ chức, xây dựng các nội dung quy chế như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc của cơ quan, chế độ thăm hỏi cho các đoàn viên… nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của đoàn viên; Tham gia xây dựng, tổ chức và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, đoàn viên Công đoàn như: nâng lương, đóng bảo hiểm, thi nâng ngạch, học tập, nghỉ chế độ...

Tin học Tài chính quyết tâm đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 ảnh 2 Mô tả ảnh
Tại Hội nghị, ghi nhận những kết quả đạt được của Cục THTKTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho Cục THTKTC. Bên cạnh đó, 6 cán bộ của Cục THTKTC cũng đã được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính".

Tin học Tài chính quyết tâm đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 ảnh 3 Mô tả ảnh
 Để khích lệ tinh thần thi đua trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn, Cục trưởng Cục THTKTC Đặng Đức Mai đã phát động thi đua năm 2017. Theo đó, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cục THTKTC sẽ phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016 cùngthống nhất ý chí và quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 (T.Ngà)