Tình hình trích lập số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý III năm 2017

(eFinance Online) -Ngày 20/11, Bộ Tài chính công bố tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý III năm 2017. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2017 (đến hết ngày 30/9/2017): 5.222,545 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III năm 2017 (từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/9/2017): 1.479,966 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III năm 2017 (từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/9/2017): 238,558 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý III năm 2017: 5,525 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý III năm 2017: 53 triệu đồng;

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2017: 2.389,891 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2017 (đến hết ngày 31/3/2017): 2.864,527 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2017 (đến hết ngày 30/6/2017): 3.975,665 tỷ đồng.

(T.H)