Tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG Quý I/2018

(eFinance Online) -Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thông báo về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG (Quỹ BOG) quý I/2018 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2018 (đến hết ngày 31/3/2018): 4.526,141 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/3/2018): 1.292,235 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/3/2018): 1.877,661 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I năm 2018: 6,048 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý I năm 2018: 18 triệu đồng. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2017: 5.105,537 tỷ đồng.

(T.H)