Tinh thần điều hành giá phải kiên định theo thị trường

Sáng 9/12, Ban Chỉ đạo Điều hành giá họp phiên đầu tiên về công tác quản lý, điều hành giá năm 2014, định hướng quản lý, điều hành giá năm 2015  do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì. Tham dự hội nghị còn có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng các thành viên, tổ giúp việc trong Ban Chỉ đạo.

Toàn cảnh buổi họp. Toàn cảnh buổi họp.

Đánh giá tại hội nghị, các thành viên của Ban Chỉ đạo Điều hành giá đều cho rằng, trong công tác quản lý, điều hành giá năm 2014, Chính phủ đã đề ra các giải pháp thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục…) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan đảm bảo yêu cầu kiểm soát lạm phát, nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.

Trong 11 tháng đầu năm 2014, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải… đã chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan điều hành giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu như: xăng, dầu, điện, than, dịch vụ y tế, giáo dục… theo hướng từng bước thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ điều hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước trong đó: Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn, đến nay đã có nhiều doanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô đã thực hiện giảm giá cước vận tải và kê khai lại tại Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải địa phương.

Về công tác điều hành giá sữa, tính đến 12/2014, cơ quan quản lý đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 606 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, mức giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi đã giảm khoảng 0,1 -34% tùy từng chủng loại sữa so với thời điểm trước khi áp dụng biện pháp bình ổn giá…

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ một cách linh hoạt, đồng thời sử dụng các công cụ tài chính nhằm góp phần bình ổn mặt bằng giá chung…

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, tinh thần điều hành giá cả phải kiên định theo thị trường. Trong điều hành thì cần chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường.

Đối với công tác quản lý, điều hành giá năm 2015, Phó Thủ tướng cho rằng cần được thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước. Các Bộ, ngành là thành viên trong Ban Chỉ đạo cần tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để từng bước hoàn thiện các chế tài quản lý giá. Đồng thời, cần tăng cường công tác dự báo, cập nhật phân tích tình hình giá cả hàng hóa trong nước và thế giới.

(T.H)