Toàn ngành Tài chính quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN

(eFinance Online) -Sáng nay, 16/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2017.
Thừa ủy quyền, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng cho các cá nhân.Thừa ủy quyền, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng cho các cá nhân.

Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, công tác xây dựng thể chế năm 2017 đã đáp ứng được yêu cầu đề ra với việc trình Quốc hội thông qua 2 dự án luật và 1 nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 1 nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 85 đề án; ban hành theo thẩm quyền 131 thông tư tập trung vào các cơ chế, chính sách, các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công. Nhìn chung, công tác xây dựng thể chế năm 2017 đã đáp ứng được yêu cầu đề ra; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính- NSNN. 

Về công tác thu NSNN, ngay từ đầu năm 2017, Bộ Tài chính đã rà soát trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về tài chính, thuế phù hợp với tình hình thực tế và các cam kết hội nhập quốc tế. Trong điều hành, chỉ đạo quyết liệt công tác thu; triển khai các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; đôn đốc các khoản thu theo kết quả kiểm toán, thanh tra; xử lý thu nợ đọng thuế; tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực có đóng góp số thu NSTW.

Đến hết năm 2017, tổng thu cân đối NSNN ước đạt 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 71 nghìn tỷ đồng (+5,9%) so dự toán, tăng 43,7 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội; đạt mức động viên 25,6%GDP; trong đó, thuế, phí là 21,4%GDP. Số vượt thu là của NSĐP, trong đó chủ yếu là vượt thu tiền sử dụng đất; tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương hụt thu cân đối NSĐP.

Công tác chi NSNN được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi NSNN khi chưa có nguồn đảm bảo; cắt giảm tối đa các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, thí điểm việc khoán xe ô tô công. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực đảm bảo những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tổ chức thành công Hội nghị APEC 2017; thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 và hỗ trợ tiền lương tăng thêm cho các địa phương không cân đối được nguồn theo quy định. Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng các cấp, tạm giữ lại 50% dự toán chi dự phòng NSTW và NSĐP để chủ động xử lý khi nguồn thu NSNN giảm lớn. Cơ quan tài chính, KBNN đã tăng cường kiểm soát chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ. 

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và thị trường tài chính; tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát; triển khai công tác huy động vốn; tăng cường quản lý nợ công chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập,... cũng được triển khai hiệu quả.

Toàn ngành Tài chính quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN ảnh 1 Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao cờ thi đua cho các tập thể.
Chia sẻ về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nhấn mạnh, năm 2018 dự báo tình hình tiếp tục có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định hơn so với năm 2017; tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; Đặc biệt, năm 2018 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020 và là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, đòi hỏi phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn ngành Tài chính nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính- NSNN đã đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được nghe tham luận của cơ quan Bộ Tài chính, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại,... Hầu hết nhất trí cao với báo cáo của Bộ Tài chính, đồng thời đưa ra một số kiến nghị để hỗ trợ hoạt động chuyên môn trong năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Bộ Tài chính cũng tổ chức lễ trao các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân.

Toàn ngành Tài chính quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN ảnh 2 Lễ Ký kết giao ước thi đua.
 Bên cạnh đó, trên cơ sở những kết quả và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn ngành đã đạt được trong năm 2017, lãnh đạo Bộ Tài chính tổ chức phát động thi đua năm 2018 với khẩu hiệu hành động là "Đẩy mạnh kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ, triển khai kịp thời, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018". Với tinh thần và truyền thống thi đua yêu nước; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính Phủ giao.

(T.H)