Tốc độ tăng trưởng quý 1/2015 sẽ là 5,4%

Đó là nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) về xu thế phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Dựa trên phân tích định lượng, UBGSTCQG dự báo tốc độ tăng trưởng quý 1/2015 sẽ là 5,4%, cao hơn cùng kì 2014. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong các quý tiếp theo và mục tiêu tăng trưởng 6,2% cả năm 2015 là khả thi.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo UBGSTCQG, lạm phát sẽ không có biến động lớn do tổng cầu trong năm 2015 mặc dù cải thiện so với năm 2014 nhưng ở mức độ vừa phải và không gây áp lực lên lạm phát. Trong khi đó, giá hàng hóa thế giới được dự báo sẽ giảm trong năm 2015, tạo điều kiện cắt giảm chi phí sản xuất và không tạo ra yếu tố lạm phát chi phí đẩy.

Đồng thời, lạm phát tâm lí sẽ tiếp tục ổn định nhờ ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2014. Do đó, lạm phát trong năm 2015 phụ thuộc chủ yếu vào chính sách quản lý giá các mặt hàng cơ bản. UBGSTCQG dự báo lạm phát cơ bản (không tính đến giá lương thực, thực phẩm, giá hàng hóa cơ bản và dịch vụ công) trong năm 2014 ở khoảng 3%.

Bàn về cán cân thanh toán UBGSTCQG dự báo vẫn duy trì thặng dư. Mặc dù nhập khẩu có thể gia tăng do kinh tế phục hồi nhưng ổn định vĩ mô, nỗ lực cải cách thể chế và hội nhập kinh tế quốc tế sẽ là nền tảng duy trì sự ổn định của FDI, kiều hối, ODA và FII. Cán cân thanh toán thặng dư tạo điều kiện cho chính sách tỷ giá.

Tuy nhiên, UBGSTCQG cũng lưu ý một số yếu tố có thể tạo áp lực lên tỷ giá: lãi suất USD trên thị trường thế giới tăng sẽ giảm cơ hội duy trì mức chênh lệch cao giữa lãi suất đồng nội tệ và ngoại tệ trong nước. USD nhiều khả năng tiếp tục đà tăng giá so với ngoại tệ khác kéo theo VND lên giá so với ngoại tệ khác, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

UBGSTCQG kiến nghị, giá xăng dầu giảm trong năm 2015 là cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí đầu vào, thúc đẩy sản xuất. Để doanh nghiệp tận dụng cơ hội này chính sách thuế nhập khẩu, phí nhập khẩu xăng dầu cần đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu bảo đảm nguồn thu ngân sách và mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, trong chính sách quản lý giá, đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu đầu vào phải điều chỉnh giá bán thích hợp, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm giá thành.

Với xu hướng giảm giá hàng hóa thế giới trong năm 2015, UBGSTCQG cho rằng cần có các biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa sản xuất trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu, quản lý nhập khẩu. Bên cạnh các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu cũng cần có các biện pháp khuyến khích tiêu dùng trong nước thông qua phát triển hệ thống phân phối, đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Mặc dù tình hình các doanh nghiệp nhìn chung đã được cải thiện nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn không ít khó khăn. Do đó trong năm 2015 cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để tăng thêm cơ hội cho các doanh nghiệp, nhất là việc triển khai có hiệu quả các Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi). Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

Theo UBGSTCQG, năm 2015 sẽ có những cải thiện về đầu tư tư nhân, nhưng nhìn chung để duy trì được tốc độ tăng trưởng dài hạn thì nhất thiết phải đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu DNNN, thị trường tài chính; có biện pháp nâng cao năng suất chung của nền kinh tế. Bên cạnh việc tiếp tục tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, thì cần phải thực hiện tái cơ cấu cả từng ngành, từng doanh nghiệp.

(Phương An)