Tổng cục Thuế và Bảo hiểm XHVN phối hợp để cải cách thủ tục hành chính

Chiều ngày 27/12/2014, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN) phối hợp với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam. Tham dự lễ ký còn có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXHVN Nguyễn Thị Minh; lãnh đạo Tổng cục Thuế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đại diện một số bộ, ngành chức năng.

Lễ Ký kết Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: MOF.Lễ Ký kết Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: MOF.

Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, và Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội, thực hiện mục tiêu giảm 1/3 số lần và 50% số giờ giao dịch của các doanh nghiệp về BHXH, BHYT; Thực hiện Công văn số 235/TTg-KTTH ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xây dựng Quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH và cơ quan Thuế.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXHVN Nguyễn Thị Minh nêu rõ, việc ban hành Quy chế phối hợp là đáp ứng yêu cầu từ thực tế quản lý. Quy chế phối hợp đặt nền móng, cơ sở pháp lý cho cơ quan BHXH, cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý của mỗi ngành, như: quản lý chặt chẽ, chính xác hơn đối tượng nộp thuế, nộp BHXH; hạn chế tình trạng trốn, nợ thuế và BHXH; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lạm dụng, gian lận, như trích tiền BHXH để tính thuế nhưng không nộp BHXH... Ngoài ra, Quy chế phối hợp cũng là một nhân tố góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý ngành BHXH; thực hiện được việc trao đổi, sử dụng chung mã số doanh nghiệp sẽ làm giảm thời gian, chi phí hơn nữa cho doanh nghiệp trong việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và BHXH.

Quy chế phối hợp mang lại hiệu quả tích cực, đồng thời, cũng đặt ra cho cơ quan BHXH, cơ quan thuế các cấp, trách nhiệm nặng nề hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện thắng lợi Quy chế này, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXHVN Nguyễn Thị Minh mong rằng các bộ, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phối hợp với BHXH Việt Nam trong việc tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, của người dân về BHXH, BHYT; Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Quy chế; BHXH các tỉnh, thành phố: quán triệt, triển khai nghiêm túc Quy chế; chủ động phối hợp với cơ quan thuế địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện hàng quý, hàng năm; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác, nếu phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo, kiến nghị Lãnh đạo 2 Ngành để có giải pháp phù hợp.

Tổng cục Thuế và Bảo hiểm XHVN phối hợp để  cải cách thủ tục hành chính ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng
quản lý BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký - Ảnh: MOF.

Thời gian quan, công tác cải cách thủ tục hành chính của 02 cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế đã đạt được nhiều kết quá tích cực. Đối với lĩnh vực Thuế, cắt giảm được 370 giờ làm thủ tục về thuế cho doanh nghiệp (từ 537 giờ làm thủ tục về thuế xuống còn 167 giờ); Đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, năm 2014 vừa qua Bảo hiểm xã hội cũng đã tiến hành rà soát, sửa đổi các thủ tục hồ sơ và quy trình quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và ước tính sẽ giảm được khoảng 100 giờ làm thủ tục về bảo hiểm (từ 335 giờ xuống còn 225 giờ)...

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, để có thể đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là phấn đấu đến cuối năm 2015 tổng thời gian làm thủ tục về thuế và bảo hiểm chỉ còn 171 giờ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong rằng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế cần phải tiếp tục phối hợp, tham mưu với Bộ, Chính phủ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực thuế và bảo hiểm xã hội hơn nữa. Đẩy mạnh việc xây dựng  Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa hai cơ quan với mục tiêu vừa phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý thu thuế và thu bảo hiểm xã hội của hai cơ quan nhưng cũng vừa là cơ sở, tiền đề để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên cả 2 lĩnh vực thuế và bảo hiểm xã hội.

(T.H)