Tổng thu cân đối NSNN 8 tháng tăng 7% so với cùng kỳ

Theo thống kê từ Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) 8 tháng qua đạt 618,14 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể: Thu nội địa tháng 8 đạt 38,9 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 44,7 nghìn tỷ đồng so với tháng 7, chủ yếu do một số khoản thu phát sinh trong quý II-2015 đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 7 theo chế độ quy định, sang tháng 8 phát sinh không đáng kể. Đến hết tháng 8, thu nội địa đạt 71,9% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ, đạt khá so với cùng kỳ một số năm gần đây.

Bộ Tài chính cho biết, nhờ có điều chỉnh chính sách thu đối với một số tài nguyên khoáng sản và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên nhiều khoản thu nội địa tiến độ đạt khá (trên 70% dự toán năm).

Thu từ dầu thô tháng 8 tiếp tục giảm khoảng 0,8 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Sản lượng dầu thanh toán 8 tháng tuy đã đạt 76,2% kế hoạch năm nhưng do giá dầu giảm mạnh nên số thu từ dầu thô đạt thấp cả về tiến độ dự toán cũng như so với cùng kỳ. Hết 8 tháng, số thu từ dầu mới bằng 50,7% dự toán.

Riêng về thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tăng. Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy,  8 tháng thu đạt 167,95 nghìn tỷ đồng, bằng 64,6% dự toán. Sau khi thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng theo chế độ 59 nghìn tỷ đồng, khoản thu này đã hoàn thành 62,3% dự toán.

Về công tác chi NSNN, 8 tháng tổng chi bằng 63,9% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 110,9 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ 104,55 nghìn tỷ đồng đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 511,65 nghìn tỷ đồng. Đối với việc thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đến hết tháng 8 vốn giải ngân cho các dự án bằng 56,5% dự toán. Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 8 tháng ước đạt 48% kế hoạch. Bội chi NSNN 8 tháng xấp xỉ 51% dự toán năm.

Tính đến ngày 25/8/2015, đã phát hành trên 124,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng khoảng 45,1% nhiệm vụ huy động vốn trong nước cả năm.

(T.H)