Tổng thu cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 78.260 tỷ đồng

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN tháng 4/2014 ước đạt 78.260 tỷ đồng, bằng 10% dự toán. Lũy kế thu 4 tháng đầu năm ước đạt 288.800 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

4 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 36,9% dự toán

Tổng thu cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 78.260 tỷ đồng, bằng 10% dự toán; lũy kế thu 4 tháng đầu nămước đạt 288.800 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó thu nội địa ước đạt 56.300 tỷ đồng, tăng 13,3% (khoảng 6.600 tỷ đồng) so với tháng trước; nguyên nhân chủ yếu do tháng 4 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai nộp thuế TNDN phát sinh quý I/2014 và các doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng kê khai nộp thuế GTGT phát sinh quý I/2014.
 
Thu từ dầu thô ước đạt 9.000 tỷ đồng, giá dầu thô trên thị trường thế giới trong tháng duy trì ở mức cao, nhờ đó giá dầu thô thanh toán của Việt Nam xoay quanh ở mức khoảng 113 USD/thùng, tăng 15 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán.
 
Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩuước đạt 18.500 tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện tháng trước. Sau khi thực hiện hoàn thuế GTGT theo chế độ (6.000 tỷ đồng), thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 12.500 tỷ đồng.
 
Tổng chi NSNN tháng 4 ước 87.465 tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng ước đạt 331.295 tỷ đồng, bằng 32,9% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước 14.650 tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 54.965 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán, bằng 95,5% cùng kỳ năm 2013; Chi trả nợ và viện trợ ước 10.645 tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 40.320 tỷ đồng, bằng 33,6% dự toán, bằng 114,9% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn theo cam kết; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước 62.170 tỷ đồng.

Theo đánh giá từ Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 4 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách; đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai...

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 4 đã chi 280,87 tỷ đồng nguồn dự phòng NSTW để bổ sung kinh phí thực hiện công tác tu bổ đê điều, mua sắm trang thiết bị và thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bội chi NSNN tháng 4 ước 9.205 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng ước 42.495 tỷ đồng, bằng 19% dự toán năm.

Phấn đấu hoàn thành mức huy động khoảng 70 nghìn tỷ đồng trong quý II

Trong tháng 4/2014, KBNN huy động được 21.487,2 tỷ đồng, đạt 30,7% kế hoạch quý II/2014 (70.000 tỷ đồng), luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 29/4/2014, KBNN huy động được 110.781,3 tỷ đồng đạt 47,7% kế hoạch năm.

Trong tháng 04/2014, tình hình huy động vốn đã bắt đầu khó khăn, đặc biệt là 02 phiên đấu thầu trái phiếu đầu tháng 4, các nhà đầu tư tham gia với khối lượng đặt thầu thấp, lãi suất đặt thầu tăng, điều này dẫn đến khối lượng trúng thầu đạt rất thấp (tỷ lệ trúng thầu 02 phiên đầu tháng lần lượt là 1,4% và 6,25%). Đến phiên đấu thầu trái phiếu ngày 17/4 và ngày 29/4 tình hình thị trường có diễn biến khả quan hơn, tỷ lệ trúng thầu 02 phiên lần lượt là 50% và 100% khối lượng gọi thầu.

Mặt bằng lãi suất có xu hướng nhích lên 5-15 điểm tại tất cả các loại kỳ hạn. Tuy nhiên, tới phiên đấu thầu cuối tháng 4/2014, lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm.

Với dự kiến kế hoạch huy động trong quý II khoảng 70.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính nhấn mạnh, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan của Bộ (Vụ TCNH, Vụ NSNN, KBNN) với Ngân hàng Nhà nước để theo dõi chặt diễn biến thị trường, kịp thời có những giải pháp phù hợp nhằm phấn đấu đạt kế hoạch huy động...

(T.H)