Tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 75,5 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối Ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 7 ước đạt 75,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 51 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô ước đạt 8,7 nghìn tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 15,5 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 497,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 336,07 nghìn tỷ đồng, bằng 62,4% dự toán, tăng 16,8% so với  cùng kỳ năm 2013. Nhiều khoản thu quan trọng tiến độ đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước như: thu từ kinh tế quốc doanh đạt 59,4% dự toán; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 63,1% dự toán.

Thu về dầu thô ước đạt 63,48 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán, bằng 97,8% so với cùng kỳ năm 2013. Giá dầu thanh toán bình quân từ đầu năm đến nay đạt khoảng 112,7 USD/thùng, tăng 14,7 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 8,86 triệu tấn, bằng 61,9% kế hoạch năm.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 140 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm đạt khá, trong đó một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tổng chi NSNN 7 tháng đầu năm ước 585,89 nghìn tỷ đồng, đạt 58,2% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2013

Trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 97,63 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% dự toán. Ngân sách Nhà nước đã thực hiện cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước đạt 52,7% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 52% dự toán... Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tổng số vốn thanh toán và tạm ứng theo chế độ ước 95 nghìn tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán (cùng kỳ năm 2013 đạt 52,5% dự toán). Vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 59,8 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2013 đạt 52,5% kế hoạch).

Chi trả nợ và viện trợ ước đạt 72,51 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 7 tháng ước đạt 415,75 nghìn tỷ đồng, bằng 59,1% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Bội chi ngân sách 7 tháng đầu năm 88,53 nghìn tỷ, bằng 39,5% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Trong tháng 7/2014, Kho bạc Nhà nước tổ chức 02 phiên đấu thầu tín phiếu kho bạc và 04 phiên đấu thầu TPCP, kết quả trúng thầu đạt 25.950 tỷ đồng. Cụ thể, tín phiếu đạt 3.000 tỷ đồng; trái phiếu CP đạt 22.950 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 29/7/2014, KBNN đã huy động được 176.683,3 tỷ đồng (tín phiếu: 24.402 tỷ đồng, trái phiếu CP: 147.281,3 tỷ đồng, BHXH: 5.000 tỷ đồng), đạt 76,1% kế hoạch Bộ giao (232.000 tỷ đồng), bằng 84,1% kế hoạch thông báo ra thị trường.

(T.H)