Tổng thu cân đối NSNN tháng 7/2010 ước đạt 43.285 tỷ đồng

Theo đánh giá của Bộ Tài chính so với mức thực hiện tháng 6/2010, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 7/2010 tăng khoảng 6.100 tỷ đồng, chủ yếu do kinh tế tăng trưởng khả quan, cộng thêm các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá thị trường và kiềm chế lạm phát của Chính phủ phát huy hiệu quả.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Nhiều ngành hàng có số thu nộp NSNN lớn như: dầu khí, xi măng, giấy, bia, sản xuất lắp ráp ô tô... đều có mức tăng trưởng khá (trên 14%). Quý I tăng trưởng GDP đạt 5,83%; quý II/2010 đạt 6,4%; tính chung 6 tháng đầu năm đạt 6,16%. 

Tổng hợp kết quả thu của 405 doanh nghiệp lớn thì các khoản thu thuế chủ yếu đều tăng trên 15% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất khẩu cũng được cải thiện, kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm ước tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước (kim ngạch xuất khẩu tăng 17,5%; kim ngạch nhập khẩu tăng 25,5%).

Theo báo cáo nhanh hầu hết các địa phương đều có tốc độ tăng thu khá so với cùng kỳ năm 2009, trong đó các địa phương trọng điểm thu như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc đều có mức tăng trên 19%. Ước đến hết tháng 7/2010 có 40/63 địa phương thu đạt trên 60% dự toán.

(Trung Kiên)