Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 5 ước tăng 16,9%

(eFinance Online) - Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 5 ước đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đạt 481,27 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 66,88 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 18,2 nghìn tỷ đồng so với tháng trước; chủ yếu do các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng phát sinh quý I/2017 đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 4 theo chế độ quy định. Lũy kế thu 5 tháng đạt 388,26 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán năm, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu từ dầu thô ước đạt 3,84 nghìn tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so tháng trước. Giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối tháng 4/2017 đến nay giao động trong khoảng 48-51 USD/thùng; giá dầu thanh toán bình quân trong kỳ khoảng 52,5 USD/thùng, tăng 2,5 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 1,21 triệu tấn. Lũy kế thu dầu thô 5 tháng đạt 18,9 nghìn tỷ đồng bằng 49,3% dự toán năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện tháng trước; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN ước đạt 14,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng là 115 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán năm, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (41 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 74 nghìn tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng chi NSNN tháng 5 ước đạt 94,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 484,58 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 76,26 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán, tăng 22,6%; chi trả nợ đạt 44,9 nghìn tỷ đồng, bằng 45,4% dự toán, tăng 10,2%; chi thường xuyên đạt 362,39 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng chi đầu tư XDCB thực hiện 5 tháng ước đạt 21% dự toán (cùng kỳ năm 2016 đạt 20,9%). Trong đó, vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN ước đạt 24,8% dự toán (các Bộ, cơ quan trung ương đạt 31,6% dự toán; các địa phương đạt 23,1% dự toán)); vốn trái phiếu Chính phủ 5 tháng đầu năm chưa giải ngân.

Nguyên nhân giải ngân chi đầu tư XDCB chậm chủ yếu do công tác triển khai phân bổ dự toán muộn (đến cuối tháng 4/2017 vốn đầu tư nguồn NSNN mới giao kế hoạch đợt 2 và vẫn còn 3,6 nghìn tỷ đồng chưa giao kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ mới giao được 5,2/50 nghìn tỷ đồng kế hoạch), ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương cơ bản được đảm bảo; trong đó: bội chi NSTW tháng 5 ước đạt 21 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng.

Về công tác huy động vốn, tính đến 31/5/2017, khối lượng TPCP huy động trên thị trường là 103.396,7 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch phát hành (183,3 nghìn tỷ đồng); đồng thời đã phát hành 33.000 tỷ đồng TPCP cho Bảo hiểm xã hội đạt 55% kế hoạch phát hành (60.000 tỷ đồng). 

(T.H)