Tổng thu ngân sách đạt 943,3 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, bằng 93% dự toán năm. 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó thu nội địa đạt 744,9 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9%; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 156,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,8%. 

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 1.135,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 190,5 nghìn tỷ đồng, bằng 74,7%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 786 nghìn tỷ đồng, bằng 95,4%; chi trả nợ và viện trợ đạt 150,3 nghìn tỷ đồng, bằng 96,9%. Như vậy, năm 2016, mức thâm hụt ngân sách khoảng gần 192.000 tỷ đồng.  Con số bội chi này thấp hơn so với mức bội chi 256.000 tỷ đồng năm 2015.

Trước đó, theo số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 được Bộ Tài chính công bố, năm nay, dự kiến thu ngân sách đạt 1.014.500 tỷ đồng; chi ngân sách 1.273.200 tỷ đồng; Bội chi ngân sách 254.000 tỷ đồng và tương đương tỷ lệ bội chi là 4,95% GDP.

 (P.V)